Curacao

Kamerleden: Sancties tegen Rusland in het hele Koninkrijk naleven

Den Haag – De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat de tegen Rusland en Russen afgekondigde sancties in het gehele Koninkrijk worden nageleefd. Dat vinden de Tweede Kamerleden Don Ceder (CU) en Attje Kuiken (PvdA). Zij hebben naar aanleiding van het bericht dat vliegtuigen van enkele oligarchen op Aruba zijn geregistreerd opheldering gevraagd van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Oligarchen hebben vliegtuigen op Aruba geregistreerd’?[1]
  2. Wat is bekend over de totale omvang van bezittingen van Russische oligarchen in de landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk?
  3. Hoe vindt in de Oekraïnecrisis binnen het Koninkrijk coördinatie van sancties plaats tegen Rusland en Russische individuen? Welke rol speelt hierin artikel 3, lid a van het Statuut van het Koninkrijk, dat bepaalt dat buitenlandse betrekkingen Koninkrijksaangelegenheden zijn?
  4. Bent u bereid bij Aruba met klem aan te dringen om op de kortst mogelijke termijn actie te ondernemen tegen de in het Arubaanse luchtvaartregister geregistreerde privévliegtuigen van Russische oligarchen tegen wie sancties zijn belegd, om zo in het hele Koninkrijk effectieve sancties te hanteren?
  5. Hoe staat het met de registratie en aanwezigheid van vliegtuigen in de andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Indien hier sprake van is, bent u ook daar tot soortgelijke acties bereid?
  6. Hoe staat het met de registratie en aanwezigheid van schepen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Indien hier sprake van is, bent u ook daar tot soortgelijke acties bereid?
  7. Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.