Bonaire

Kamer: Hoe extra is de extra 30 miljoen voor Caribisch Nederland?

Den Haag – Er is onduidelijkheid ontstaan over de 30 miljoen euro die het kabinet in het regeerakkoord belooft jaarlijks “extra” in Caribisch Nederland wil investeren. De Tweede Kamer is er niet gerust op dat het daadwerkelijk om extra budget gaat: de vrees bestaat dat ministeries in het potje zullen graaien om projecten te financieren die zij voorheen uit hun eigen begroting betaalden.

Dat bleek in het debat vandaag van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen. Die kon de zorgen niet geheel wegnemen: Joba van den Berg (CDA) kondigde alvast een motie aan om af te dwingen dat alleen het ministerie van BZK samen met de eilandbesturen de bestemming van de 30 miljoen bepalen. Zij benadrukte dat andere ministeries moeten beseffen dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het wel en wee op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De 30 miljoen is bestemd voor armoedebestrijding en een verhoging van de vrije uitkering zodat de eilandbesturen in staat worden gesteld de eilandelijke taken naar behoren uit te voeren. Al in 2012 is geconstateerd dat de vrije uitkering tekortschiet. De staatssecretaris erkende volmondig dat de gereserveerde 30 miljoen niet voldoende is om de meest urgente achterstanden op de BES-eilanden weg te werken en daarover nog in “onderhandeling” te zijn met andere ministeries.

Van Huffelen kondigde voorts aan dat het ijkpunt voor het sociaal minimum dit voorjaar wordt aangepast aan de realiteit. Sinds de vaststelling in 2018 van dat ijkpunt is de kloof tussen het inkomensniveau en de kosten van levensonderhoud alleen maar toegenomen: prijzen zijn aanzienlijk gestegen en de (meeste) door het vorige kabinet toegezegde kostenverlagende maatregelen zijn uitgebleven. De staatssecretaris herhaalde de ambitie om voor het einde van deze regeerperiode een leefbaar bestaansminimum te realiseren.

Ook de Kamerleden Jorien Wuite (D66), Don Ceder (CU) en Lammert van Raan (PvdD) kondigden aan bij de voortzetting van het debat in de vorm van een tweeminutendebat in de plenaire zaal met moties te zullen komen. Vermoedelijk vindt dat debat volgende week plaats.

Kijk hier het gehele debat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.