Bonaire

Ombudsman: 70 klachten en vragen tijdens spreekuren Bonaire

Kralendijk – Het bezoek dat een team van de Nationale ombudsman vorige week aan Bonaire bracht, heeft zo’n 70 vragen en klachten opgeleverd, waarvan er ook klachten en signalen voor de Kinderombudsman waren.

De meldingen gaan over diverse overheidsinstanties, behorend tot zowel het openbaar lichaam als de Rijksoverheid, onder meer over Zorg & Jeugd Caribisch Nederland. Hier gingen de klachten vooral over de informatieverstrekking rond medische uitzendingen. Coördinator Gaby von Maltzahn: “De bekendheid van de Nationale ombudsman groeit in Caribisch Nederland. Steeds vaker horen we van bezoekers dat zij naar ons komen omdat ze dan weten dat er ook echt iets met hun klachten gebeurt”.

De meest gehoorde klacht is nog steeds dat mensen geen reactie krijgen als zij een klacht indienen bij het openbaar lichaam Bonaire. Vooral bij het aanvragen van een vergunning en bij erfpachtkwesties. Tijdens het werkbezoek is dan ook gestart met het onderzoek naar de klachtbehandeling bij het OLB. “Het is goed om te zien dat men de klachtbehandeling ook wil verbeteren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de workshops klachtbehandeling die het team vandaag geeft op Bonaire”, laat de ombudsman weten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.