Kamerlid Van den Berg (CDA) wil uitleg over sluiting ziekenhuisapotheek op Bonaire

Den Haag – Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kuipers van Volksgezondheid en staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties over de sluiting van de apotheek van het ziekenhuis op Bonaire:

  1. Heeft u er kennis van genomen dat enige tijd geleden van de ene op de andere dag is besloten om de apotheek in het ziekenhuis op Bonaire te sluiten?
  2. Bent u met de CDA-fractie eens dat het weliswaar in voorkomende gevallen nodig kan zijn om de organisatie van de zorg te wijzigen, maar dat het daarbij wel van belang is dat inwoners de redenen daarvan begrijpen en dat hen comfort wordt gegeven hoe de zorg dan wel bereikbaar blijft?
  3. Kunt u aangeven wat de redenen zijn om de ziekenhuisapotheek te sluiten, aangezien de wachttijden al lang zijn en een ziekenhuis juist de plek is waar ook eerste hulp wordt gegeven en dat daar dus ook 24/7 medicatie beschikbaar moet zijn?
  4. Kan u aangeven of de Wet toetreding zorgaanbieders ook van toepassing is op Bonaire?
  5. Als het antwoord op vraag 4 ‘ja’ is, bent u dan met het CDA eens dat er conform de AMvB acute zorg overleg plaats moet vinden met lokale/regionale bestuurders bij wijzigingen in de acute zorg?
  6. Als het antwoord op vraag 4 ‘nee’ is, kunt u dan aangeven waarom dat niet het geval zou zijn en welke wetgeving dan wel van toepassing is met betrekking tot wijzigingen in de acute zorg?
  7. Welke acties gaat u nemen naar aanleiding van dit bericht?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.