Curacao

Commissiedebat over taakverdeling tussen rijk en BES-eilanden

Den Haag – Het eerste debat over Caribisch Nederland van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Van Huffelen heeft nog niet eens plaatsgevonden of er is al een volgend debat over de BES-eilanden op de agenda gezet.

Volgende week donderdag spreken de commissieleden en de bewindsvrouw vooral over de armoede en het achterblijvende voorzieningenniveau op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op 14 april gaat het over de kabinetsreactie op adviezen van de Raad van State en de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek over de taakverdeling tussen het rijk en de openbare lichamen.

De adviezen en de reactie van het kabinet dateren van oktober 2019, maar het zal voor het eerst zijn dat de Kamercommissie erover in debat gaat.

Lees hier de kabinetsreactie van 4 oktober 2019

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.