Ecorys doet kosten- en batenanalyse nieuwe goederenhaven Bonaire

Kralendijk – Ecorys Nederland  BV gaat de maatschappelijke kosten- en batenanalyse maken voor de nieuwe goederenhaven. Het onderzoek richt zich niet alleen op de in 2018 door het Bestuurscollege aangewezen voorkeurslocatie bij WEB in Hato: het terrein van Bopec wordt als alternatief bij de studie betrokken.

Ecorys is gekozen door een selectiecommissie die bestond uit het Projectteam Nieuwe Containerhaven, Port of Amsterdam International en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen vormen zij de Stuurgroep Zeehavens Bonaire. Een nieuwe goederenhaven moet de bestaande haven in Kralendijk ontlasten. Daar zitten vracht- en cruiseschepen nogal eens in elkaars vaarwater. Bovendien kunnen dan meer goederen rechtstreeks – dus niet via Curaçao – worden aangevoerd. Dat moet tot lagere consumentenprijzen leiden. Andere voordelen: minder vrachtverkeer in de smalle straten van Kralendijk en het aangezicht van de boulevard knapt ervan op.

Binnenkort wordt tevens een begin gemaakt met de procedure voor de vereiste milieu-effect rapportage.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.