VVD wil beslag op Russische superjachten bij Sint Maarten

Den Haag – De Tweede Kamerleden Kamminga en Brekelmans (beiden VVD) willen van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen weten of er bij Sint Maarten superjachten van Russen liggen en als dat zo is of de bewindslieden bereid zijn de regering van Sint Maarten ertoe te bewegen tot beslaglegging over te gaan:

  1. Bent u bekend met het bericht‘Superjachten van rijke Russen in beslag genomen door Frankrijk en Duitsland
  2. Klopt het dat er ook in de wateren van Sint Maarten jachten van een of meer Russische oligarchen liggen?
  3. Deelt u de mening dat dit gelet op de huidige situatie in Oekraïne en de ingestelde sancties tegen Rusland ongewenst is en bezien moet worden of deze in beslag genomen kunnen worden? Zo niet, kunt u toelichten waarom niet?
  4. Bent u reeds in contact getreden met de regering van Sint Maarten over deze kwestie?
  5. Heeft u in het verlengde van bovenstaande al gesproken met de Franse autoriteiten, die al jachten van Russische oligarchen die in hun wateren lagen, in beslag hebben genomen?
  6. Kunt u toelichten waarom een aantal landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, reeds actie hebben ondernomen en Sint Maarten nog niet?
  7. Bent u het ermee eens dat we binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden er alles aan moeten doen om de ingestelde sancties uit te voeren en de druk op Rusland zo groot mogelijk te maken? Zo ja, hoe handelt het kabinet in samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk?
  8. Bent u bereid de Kamer op korte termijn nader over te informeren over deze kwestie?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.