Curacao

Tweede Kamer wil COHO-wet zorgvuldig, maar ook snel (voor zomerreces) afhandelen

Den Haag – De Tweede Kamer gaat proberen de consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling voor het zomerreces van kracht te laten worden. Tegelijkertijd, zo werd vandaag in een zogeheten procedurevergadering van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties benadrukt, moet het proces zorgvuldig zijn. Om die reden wil de commissie zich op verschillende manieren laten voorlichten, onder meer door een gesprek met de Raad van State.

De parlementaire behandeling begint met een schriftelijke vragenronde. Alle vier parlementen kunnen schriftelijk commentaar leveren en vragen stellen waarop vervolgens (ook weer schriftelijk) zal worden gereageerd door staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. Het kan zijn dat de Tweede Kamer dan nog een mondeling wetgevingsoverleg inlast. De COHO-wet voor het zomerreces ook nog in de Eerste Kamer vastgesteld te krijgen, vergt een “enorm tempo”, waarschuwde commissievoorzitter Mariëlle Paul.

De Kamer zet er in elk geval vaart achter: de fracties krijgen 6 weken de tijd om hun (schriftelijke) reactie te leveren. Voor zo ver bekend hebben de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten nog geen datum voor hun inbreng bepaald.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.