Bonaire

Ambtelijke stukken inzake dekolonisatie openbaar

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in reactie op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur interne ambtelijke stukken openbaar gemaakt die betrekking hebben op het dekolonisatieproces. De vermoedelijk enige pikante passages zijn weggelakt.

Lees hier de aanbiedingsbrief en hier de openbaar gemaakte stukken

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.