Ombudsman verliest Caribische studenten niet uit het oog

Den Haag – De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar de problemen waar Caribische studenten in Nederland tegenaan lopen. Racisme, een taalachterstand, cultuurverschillen, weinig studiebegeleiding, ingewikkelde wetten en regels: de lijst is lang.

Daarom deed de Nationale ombudsman aanbevelingen voor (overheids)organisaties om de situatie voor Caribische studenten te verbeteren. Inmiddels is er beweging gekomen in het dossier en wordt er gewerkt aan het aanpakken van enkele knelpunten.

“Eerste actiepunten zijn in gang gezet. Zo bereiden Nederlandse ministeries wetswijzigingen voor, waardoor Caribische studenten in de toekomst op tijd een BSN krijgen en toegang hebben tot een Nederlandse zorgverzekering. Ook bereidt een Regiegroep een traject voor om de aansluiting tussen het Caribische en Nederlandse onderwijs te verbeteren. Verder werken betrokken organisaties aan betere voorlichting over studeren en wonen in Nederland. En over studieschulden”, aldus de Nationale ombudsman.

“Tegelijkertijd is er nog werk aan de winkel. Het aanpassen van wetten kost tijd. Ook zijn sommige problemen, zoals het gebrek aan woonruimte, niet zomaar opgelost. De Nationale ombudsman blijft het komende jaar daarom monitoren wat er met zijn aanbevelingen gebeurt. Eind 2022 organiseert hij opnieuw een rondetafelbijeenkomst met betrokken organisaties en ministeries. Dan wil hij horen wat er definitief voor Caribische studenten in Nederland is verbeterd.”

Lees hier een reconstructie van het onderzoek, de weg naar verbetering en de huidige stand van zaken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.