Cft: Salariskorting ambtenaren op Curaçao niet in cijfers terug te zien

Willemstad – De salariskorting van 12,5% bij de overheid lijken weinig effect te hebben. Dat stelt het College financieel toezicht: “Het Cft maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de personeelslasten. De onderliggende post salarissen, lonen en bezoldiging ligt weer bijna op het niveau van pre-corona jaar 2019.

Opvallend is dat er vorig jaar ruim 50% (= 10 miljoen gulden) meer voor overwerk is uitbetaald dan begroot. Aan een eerder verzoek van het Cft om de stijging te verklaren en de overschrijding te compenseren is geen gehoor gegeven.  Ook de regeling voor vervroegde uitreding lijkt vooralsnog niet het beoogde effect te hebben op de personeelslasten.

Het Cft noemt het positief dat Curaçao in de tweede helft van vorig jaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige betalingen. De voorlopige cijfers geven aan dat 2021 met een tekort van 342 miljoen is afgesloten. De overheidsschuld is opgelopen tot ruim 4,2 miljard.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.