Oud-premiers Römer en Liberia gaat bemiddelen tussen Eilandsraad Sint Eustatius en regeringscommissarissen

Sint Eustatius – Twee oud-premiers van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia-Peters en (advocaat) Suzy Camelia-Römer, gaan bemiddelen tussen de Eilandsraad en regeringscommissaris Alida Francis en plaatsvervangend regeringscommissaris Claudia Toet. Er is al geruime tijd sprake van een vertroebelde werkrelatie tussen beide instituten.

Camelia-Römer vertegenwoordigt de Eilandsraad, Liberia-Peters de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangestelde regeringscommissarissen. De mediationpoging is een uitvloeisel van een motie die op 23 december door de Eilandsraad is aangenomen. Meteen al bij de indiening ervan gaven Francis en Toet aan bemiddeling eveneens noodzakelijk te vinden.

Camilia-Römer en Liberia-Peters hebben inmiddels een Plan van Aanpak aangeboden aan de regeringscommissarissen en de Eilandsraad. De bemiddelaars bestuderen momenteel de relevante wetten en officiële documenten om zich voor te bereiden op hun opdracht. Zij krijgen steun van Alba Martijn, advocaat en voormalig ombudsman op Curaçao die als expert in deze zaken wordt beschouwd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.