COLUMN – Bericht uit Saba

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Saba.

Meer auto’s dan inwoners

Door Anton Hermans

Saba is een actieve vulkaan met unieke flora en fauna. De top van Mount Scenery (877 meter) is het hoogste punt van Nederland. Toerisme is al jaren de belangrijkste bron van inkomsten voor het eiland. Het natuurlijke landschap, de kustwateren, de rust en de vriendelijke mensen zijn slechts een paar van de redenen om Saba als toerist te bezoeken en er ook weer terug te keren. Tot zover hopelijk niets nieuws.

Om de welvaart te verhogen, is het het bestuur van het openbaar lichaam volop bezig om het toerisme verder te stimuleren; zo wordt de haven verplaatst en uitgebreid om zo meer pleziervaart aan te trekken, zijn er nieuwe bootverbindingen door middel van de Makana-ferry, worden nieuwe hotels gebouwd en is er de Healthy Farm om duurzaam groente en fruit op het eiland te kweken. Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk een positief effect. Echter, het omgekeerde van de wijsheid van Johan Cruyff dat ‘elk nadeel zijn voordeel hep’ gaat ook op: in dit geval op het veranderende natuurlandschap, meer luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Ruim 1.940 inwoners heeft Saba en dat alles op slechts 5 vierkante kilometer. En toch is er schijnbaar nog ruimte genoeg om te ontwikkelen en te bouwen, ook voor particulieren. De bouwbedrijven hebben het druk en steeds meer (nieuwe) auto’s rijden over de smalle en steile Sabaanse wegen. Het lijkt wel of met name tijdens de pandemie het aantal voertuigen is toegenomen. Die 1.940 inwoners hebben natuurlijk niet allemaal een rijbewijs, denk bijvoorbeeld aan kinderen onder de 18. De teller van het aantal voertuigen staat op 2.150. Tweeduizend-honderd-en-vijftig! Deze informatie komt trouwens van de census af, ook al konden ze de aantallen uitgegeven nummerplaten niet met zekerheid bevestigen.

2.150 voertuigen waarvan 1.200 personenauto’s, 500 vrachtwagens en pickups, 150 motoren/brommers, 120 dienstauto’s, 30 taxi’s en 50 huurauto’s. En van al die voertuigen zijn er als ik goed heb opgelet in het verkeer, slechts 2 elektrisch/hybryde.

Uit de resultatenmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2020 blijkt dat de betaalbaarheid van energie in Caribisch Nederland sinds een aantal jaren een hot topic is: energie is duur op Saba en de andere BES-eilanden. Het lijkt erop dat deze alsmaar duurder wordt. Hernieuwbare energie wordt opgewekt om voor een deel in de benodigde energie te voorzien, op dit ogenblik 38% van de jaarlijkse productie.

Uiteindelijk is het de bedoeling van de aandeelhouder van het elektriciteitsbedrijf (het openbaar lichaam) om 100% renewable energie op te wekken en te leveren. Tijdens het bezoek dat staatssecretaris Van Huffelen deze week aan Saba bracht, werd in een Meet en Greet duidelijk dat het eiland een ‘klimaatplan’ heeft. Dit plan is echter niet bekend bij de inwoners en dus ook niet wanneer de doelstelling behaald dient te zijn. Het opwekken van hernieuwbare energie door huishoudens wordt in Caribisch Nederland (nog) niet op grote schaal gedaan.

Wellicht kan Saba zich als het meer toerisme aan wil trekken, waar ook een plan voor is, profileren als green destination, met aandacht voor het milieu en een negatieve CO2-uitstoot: meer zonnepanelen op de daken en meer stimulering van groene auto’s.  Bornhom (in Denemarken) doet het aardig goed. Wellicht kunnen de politieke partijen hier iets mee voor hun programma voor de verkiezingen in 2023.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.