Bonaire

COLUMN – Haagse lente?

“Zou er dan vanuit Den Haag echt een nieuwe, minder kille, wind waaien richting Cariben?” vroeg de baas van Kadushi zich af bij het bericht van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dat het kabinet uitzoekt of Caribische studenten een burgerservicenummer kan worden verstrekt. Daarmee zou een aantal praktische hindernissen voor ze worden weggenomen. Dat is goed nieuws, heel goed nieuws. Maar om bij de verschijning aan de verre horizon van één zwaluw meteen maar de zomer uit te roepen, gaat deze stukjesschrijver nog even een halve oceaan te ver. Want een dag of wat later bleek een andere minister uit het Kabinet Rutte IV, Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, nog op hetzelfde dwaalspoor van Den Haag naar Caribisch Nederland te zitten als Rutte I, II en III.

Voor het beantwoorden van de vraag uit de Tweede Kamer waarom de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s wel voor Europees Nederland geldt en niet voor het Caribisch deel van het land, putte hij uit het grote Haagse smoezenboek. Het zoveelste gevalletje van ongelijke behandeling in gelijke gevallen, dus hartstikke in strijd met artikel 1 van de Grondwet. En passant schoof Harbers een voorstel om het vliegen tussen de eilanden betaalbaarder te maken een jaartje vooruit. Maar: intussen is er een tweede signaal dat zich een bestuurlijke sfeeromslag lijkt te voltrekken: minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten verraste vriend en vijand met de ontboezeming dat hij van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een duurzame showcase voor de wereld wil maken. Waarmee de tussenstand D66-VVD 2-1 is.

Laten we het voorzichtigheidshalve opvatten als de eerste tekenen van een periode van dooi nu Winterkoning Knops heeft plaats gemaakt voor Lentekoningin Van Huffelen. Zoek de verschillen leek het favoriete gezelschapsspel tijdens de snuffelstage die de bewindsvrouw de afgelopen weken naar alles zes eilanden bracht. Qua lengte ontlopen zij en haar voorganger elkaar niet veel. Om niet over het hoofd te worden gezien, compenseerde Knops dat met een stoer loopje en dito woorden, Van Huffelen met stiletto hakken en flamboyante jurken.

De staatssecretaris werd door haar gastvrouwen/heren en anderen die vooraf zorgvuldig waren geselecteerd om haar te mogen ontmoeten, geprezen om haar toon, luisterend oor en begripvolle blikken. Dat is winst ten opzichte van degenen die haar voorgingen: Knops werd als (te) zakelijk ervaren, Plasterk was horende doof en Donner keek weg waardoor Gerrit Schotte de kans kreeg Curaçao aan een Italiaanse maffiabaas te verpatsen.

Maar het is onvoldoende om nu al te concluderen dat het allemaal anders wordt. Waarbij zij opgemerkt dat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘anders’ uitleggen als hun zin krijgen. Van Huffelen gaf een voorproefje dat dat er ook bij haar niet inzit: op Aruba kreeg Evelyn Wever-Croes het deksel op haar premiersneus bij een poging de korting op haar salaris en dat van andere overheidsdienaren te halveren.

In de regel zijn het in Den Haag de ambtenaren die de inhoud van het beleid bepalen en dat zijn dezelfde als onder Knops. Maar de toon doet er, als het gaat om de verstandhouding tussen Den Haag en de eilanden, wel degelijk toe en daar gaat de bewindspersoon van dienst over. De wittebroodsweken zitten erop. De Van Huffelen-in-functie gaan we voor het eerst zien op 10 maart en daarna nog een keer op 23 maart als zij twee keer 2,5 uur in debat gaat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, eerst over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling en daarna over de ongelijke behandeling van Caribisch Nederland.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.