Curacao Aruba Bonaire

Eerste Kamercommissie KOREL op werkbezoek naar Caribisch deel Koninkrijk

Den Haag – Een delegatie van dertien leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer (KOREL) vertrekt vandaag voor een werkbezoek aan de Caribische delen van het Koninkrijk. In krap 10 dagen worden alle zes eilanden aangedaan.

De delegatie wil zich laten informeren door haar Caribische partners over de zaken die voor de eilanden van belang zijn. De gesprekken dienen voor de senatoren als verdieping voor de wetsdossiers die de Eerste Kamer behandelt of gaat behandelen en hebben tevens tot doel de relaties binnen het Koninkrijk te verstevigen.

Ook biedt het werkbezoek de woordvoerders van middelgrote en kleinere fracties in de Eerste Kamer de kans om persoonlijk nader kennis te maken met het Caribisch deel van het Koninkrijk, aangezien zij doorgaans geen deel uitmaken van de Staten-Generaaldelegatie van leden van de Eerste en de Tweede Kamer naar het halfjaarlijkse Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO).

De Eerste Kamerleden spreken op de eilanden met onder andere de gouverneurs en gezaghebbers, regeringen van de landen en bestuurders, volksvertegenwoordigers, werkgevers- en werknemersorganisaties, schoolbesturen, vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, ondernemers, personen en organisaties uit de rechtshandhavingsketen, consumentenorganisaties, jongeren en anderen.

De delegatie bestaat uit de Eerste Kamerleden Paul Rosenmöller (GroenLinks, delegatieleider), Toine Beukering (Fractie-Nanninga, vicedelegatieleider), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Boris Dittrich (D66), Jeroen Recourt (PvdA), Arda Gerkens (SP), Peter Ester (ChristenUnie), Peter Nicolaï (PvdD), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Peter Schalk (SGP), Jeroen de Vries (Fractie-Otten) en Ton Raven (OSF). De delegatie wordt ambtelijk begeleid door Fred Bergman, commissiegriffier, en Maarten van Rooij, stafmedewerker.

De delegatie bezoekt achtereenvolgens: Sint Maarten (25-26 februari), Saba (27-28 februari), Sint Eustatius (28 februari-1 maart), Bonaire (2-3 maart), Curaçao (3-4 maart) en Aruba (4-5 maart).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.