Koninkrijkslanden spreken over gezamenlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Den Haag – Vandaag vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de ministers van Justitie Yeşilgöz-Zegerius (Nederland), Tjon (Aruba), Pisas (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten). Vanwege de coronapandemie vond het overleg ook dit keer weer digitaal plaats, onder het voorzitterschap van Curaçao.

De landen binnen het Koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit te bestrijden. Voor Yeşilgöz-Zegerius, die tevens verantwoordelijk is voor de justitieketen in Caribisch Nederland, is samenwerking met de landen in de Caribische regio essentieel.

Met haar collega’s sprak ze over de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Er zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk optrekken bij het sluiten van rechtshulp- en uitleveringsverdragen met landen waarin criminelen hun toevlucht kunnen zoeken. Ook is afgesproken hoe de ministers er samen voor kunnen zorgen dat kustwachtpersoneel kan optreden in elkaars kuststreken. Dit is belangrijk voor de aanpak van drugs- en mensensmokkel.

Om te voorkomen dat jongeren terecht komen in de (georganiseerde) criminaliteit, treden de landen gezamenlijk op in de aanpak voorkomen daderschap maar ook slachtofferschap. Dit gebeurt onder andere door de inzet van preventieve gedragsinterventies, zoals “Alleen jij bepaalt wie je bent” en het Leerorkest. De resultaten hiervan en nieuwe initiatieven zijn gepresenteerd en besproken.

Ook zijn afspraken gemaakt over het laten meedraaien van gevangenispersoneel in elkaars gevangenissen zodat zij in de praktijk kennis en ervaringen kunnen delen. Daarnaast spraken de landen af om samen te werken bij de verdere ontwikkeling van forensische zorg voor zowel volwassenen als minderjarigen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft hierbij aangegeven graag mee te denken hoe dit verder te ontwikkelen en biedt hierbij ook ondersteuning aan.

Voor opsporing van transnationale criminaliteit is snelle en veilige uitwisseling van informatie tussen de landen van belang. Deze samenwerking op het gebied van informatie levert beter inzicht in de criminele relaties tussen de Cariben en Nederland.  Voor de optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen alle landen heeft Nederland 2,5 miljoen euro (voor drie jaar) beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen informatieknooppunten in de landen en de interinsulaire informatie-coördinatie worden versterkt, opleidingen gegeven worden en komt er ICT beschikbaar

Tot slot is tijdens het JVO gesproken over het borgen van de intensieve samenwerking tussen de vijf politiekorpsen binnen het Koninkrijk. De strategische agenda die de korpsen zijn overeengekomen gaat onder meer over opleidingen, integriteit, informatie-coördinatie en bedrijfsvoering, maar ook over samenwerking in het opleiden van leidinggevenden binnen de politie. De agenda heeft voordelen voor alle landen. Voor deze regionale politiesamenwerking zal Nederland ook structureel financiële middelen vrijmaken.

Het volgende JVO zal plaatsvinden in juni op Bonaire onder Nederlands voorzitterschap.

(Bron: Rijksoverheid)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.