Inhaalcampagne waterpokkenvaccinatie Caribisch Nederland vertraagd

Den Haag – Het plan om alle inwoners van Caribisch Nederland die niet eerder waterpokken hebben gehad alsnog te vaccineren heeft vertraging opgelopen door de coronapandemie. Wel kan in maart worden gestart met de waterpokkenvaccinatie voor zuigelingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie) vandaag aan de Tweede Kamer.

Uit de brief van staatssecretaris Van Ooijen

Op 1 oktober 2020 heeft mijn voorganger het advies over de vaccinatie tegen waterpokken aan uw Kamer aangeboden.  Samenvattend adviseert de Gezondheidsraad om – in tegenstelling tot Europees Nederland – vanwege de ziektelast waterpokkenvaccinatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (cq. de BES-eilanden) voor kinderen op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad een eenmalige inhaalcampagne voor alle inwoners van de BES-eilanden die niet eerder waterpokken hebben doorgemaakt. In de Kamerbrief van 4 december 2020  is kenbaar gemaakt dat het advies wordt overgenomen, onder voorbehoud van financiering en uitvoeringsaspecten.

De waterpokkenvaccinatie voor zuigelingen op de BES-eilanden kan relatief eenvoudig worden ingevoerd, aangezien er een combinatievaccin BMR-V (bof, mazelen, rode hond en waterpokken) beschikbaar is. Het combinatievaccin vervangt het bestaande BMR-vaccin, en zal volgens het vaccinatieschema van de BES-eilanden worden gegeven op de al bestaande vaccinatiemomenten (12-14 maanden, 18 maanden of 4 jaar). De eerste vaccinaties zullen naar verwachting in maart 2022 worden gezet.  

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een eenmalige inhaalcampagne te organiseren voor alle inwoners van de BES-eilanden die niet eerder waterpokken hebben doorgemaakt. De inhaalcampagne voor volwassenen lijkt onder andere vanwege de COVID-19 pandemie voorlopig niet haalbaar. Samen met het RIVM en de vertegenwoordigers van de BES-eilanden onderzoek ik op dit moment de nadere mogelijkheden om deze inhaalcampagne alsnog te kunnen inregelen. De RVP-brochure en het vaccinatieschema zijn aangepast naar de behoeften vanuit de BES-eilanden. Voor Bonaire zijn de RVP-brochure en het vaccinatieschema in vier talen beschikbaar. Het vaccinatieschema voor Saba is er in drie talen. Het vaccinatieschema voor St. Eustatius volgt nog en wordt vertaald in dezelfde drie talen als voor Saba al eerder is gedaan.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.