Gedeputeerden Den Heyer en Thielman hopen op snel akkoord verduurzamingsplan WEB Bonaire

Kralendijk – Gedeputeerden Den Heyer en Thielman hebben aan hun ontmoeting met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen “goede hoop” overgehouden dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat snel een beslissing neemt om het verduurzamingsplan van WEB te ondersteunen.

“Het voorstel is al in 2019 aan het ministerie voorgelegd. We zijn ruim twee jaar verder en er is nog steeds geen besluit genomen. Intussen zijn de tarieven als gevolg van de gestegen olieprijzen fors verhoogd. Dat was niet nodig geweest als er niet eindeloos over het WEB-voorstel was overlegd. Ik heb er nu goede hoop op dat dit nieuwe kabinet de juiste beslissing zal nemen en dit zo belangrijke project voor de verlaging van de kosten van levensonderhoud gaat steunen. Van Huffelen heeft beloofd na terugkomst in Nederland snel met de minister voor Klimaat en Energie Jetten om tafel te gaan. Ik ga er vanuit dat de uitzending van ZEMBLA helpt om dan ook de juiste keus te maken”, aldus Den Heyer.

Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op Bonaire is de afgelopen jaren gedaald van 33% naar ongeveer 25%. Dit is het directe gevolg van de toegenomen vraag naar elektriciteit door de aanhoudende groei van de bevolking, het toerisme en de bedrijvigheid op het eiland. Daarnaast zijn de kosten voor gebruik van energie ook nog eens flink gestegen.

Het teruglopend aandeel groene energie staat haaks op het Blue Destination-concept, maar is ook in strijd met het beleid van Nederland dat zich verbonden heeft aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast heeft het nieuwe Kabinet Rutte in het regeerakkoord expliciet aangegeven zich in te willen zetten om het leven betaalbaarder te maken in Caribisch Nederland.

Het verduurzamingsplan van WEB brengt daar verandering in; in de aankomende jaren kan Bonaire groeien naar 80% duurzame energieproductie door gebruik te maken van een innovatieve combinatie van zonne- en windenergie, en dat tegen lagere energieprijzen voor de inwoners. “Voor Bonaire is het ontzettend belangrijk dat dit project gerealiseerd wordt, om meerdere redenen. Naast het feit dat het volledig past in het beleid van het OLB om naar een duurzame samenleving te groeien, zorgt dit project er ook nog eens voor dat de energiekosten voor de inwoners van het eiland dalen. De hoogte van de daling is echter afhankelijk van de steun die we vanuit Nederland krijgen. Samen met WEB blijven we hard werken om dit project te realiseren en te zorgen dat iedereen er qua koopkracht op vooruit gaat”, aldus Thielman.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.