BC Bonaire: Bonaire Brandstof Terminals niet nodig voor verduurzaming

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft er bij minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) op aangedrongen het staatsbedrijf Bonaire Brandstof Terminals niet te betrekken bij het plan van Water- en Energiebedrijf Bonaire om de elektriciteitsproductie te verduurzamen en zo de tarieven met tientallen procenten te verlagen. Dat blijkt uit een brief waarop de redactie van het tv-programma Zembla de hand heeft weten te leggen en waaraan in de gisteravond uitgezonden documentaire over Bonaire aandacht werd besteed.

Waar de directie van BBT zichzelf blijkens een persbericht de voortrekkersrol toeëigent in de verduurzaming van Bonaire schrijft het Bestuurscollege aan Jetten: “De gesprekken tussen WEB en BBT over de wijze waarop BBT kan bijdragen aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie hebben vooralsnog niet tot resultaat geleid. Alles overwegend dringen wij er derhalve met kracht bij u op aan op zo kort mogelijke termijn positief te beschikken op het verzoek van WEB het verduurzamingsplan rechtstreeks dus zonder tussenkomst van BBT te subsidiëren c.q. financieel mogelijk te maken.”

Het Bestuurscollege is niet tegen BBT an sich: “De noodzaak om voor de komende jaren een veilige voorziening te treffen voor de aanvoer van brandstof onderkennen wij, maar wel met die kanttekening dat de omvang van de te realiseren voorziening dient te worden afgestemd op de behoefte aan fossiele brandstof en dat deze zodanig flexibel van opzet is dat deze kan worden afgestemd op de afnemende vraag naar fossiele brandstof, door meer gebruik van hernieuwbare bronnen als wind en zon, maar ook door aan de gebruikerskant te verduurzamen (bijv. ons voornemen de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren).

Lees hier de gehele brief (bron Zembla)

En kijk hier de uitzending van Zembla terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.