Ministerie (beetje) door de knieën: Toch geen nieuwe oliepier op Bonaire

Kralendijk – Er komt geen nieuwe pier op Bonaire om olie aan land te brengen. Dat heeft Bonaire Brandstof Terminals BV gisteren via een (selectief verspreid) persbericht bekendgemaakt in een kennelijke poging de angel te verwijderen uit de discussie over de ambivalente rol van het staatsbedrijf.

De timing van is opmerkelijk: morgen wijdt het onderzoeksprogramma Zembla aandacht aan de vraag waarom het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (100% eigenaar van BBT) op Bonaire wel tientallen miljoenen euro investeert in een eigen oliehandel, maar al jaren weigert steun te geven aan het plan van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) om de productie van elektriciteit van thans 25% naar zo’n 80% te verduurzamen waardoor ook nog eens de tarieven voor de burger met 40% tot 50% zouden kunnen worden verlaagd.

De onderzoeksredactie van het televisieprogramma Zembla heeft de uitzending maandenlang voorbereid. Een team is in december naar Bonaire gereisd om daar met allerlei betrokkenen te spreken. Naar verluidt komt het ministerie van EZK er niet best af in de uitzending. Dat het departement aan de vooravond van de uitzending opeens (onder de vlag van BBT) de publiciteit zoekt, duidt erop dat het nattigheid voelt.

De suggestie wordt gewekt dat BBT de gangmaker zou zijn achter de verduurzaming van Bonaire, maar de werkelijkheid is dat de oprichting van het staatsbedrijf juist voor grote vertraging van het WEB-plan heeft gezorgd. Dat is reeds in 2019 met het ministerie is besproken en had al lang en breed in uitvoering kunnen zijn. Ook lijkt het erop, afgaande op het persbericht, dat BBT de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van het eiland heeft overgenomen van het Bestuurscollege als die van WEB.

Het BBT-project is vanaf het begin omstreden. Aanvankelijk was het de bedoeling de aanvoer van brandstof voor Bonaire in handen te geven van de Curaçaose overheidsnv die zelf echter moeite heeft het hoofd boven water te houden. Tot verrassing van het eilandbestuur kondigde toenmalig minister van EZK Wiebes in 2020 de oprichting van de staatsdeelneming BBT aan. Het is wel de bedoeling dat Curoil de uitvoering op zich neemt, maar dat het Rijk het financiële risico voor een verliesgevende exploitatie op zich neemt.

Onder het dreigement dat Bonaire zonder BBT zonder brandstof zou komen te zitten, ging de Tweede Kamer vorig jaar schoorvoetend akkoord. Verwacht wordt dat de uitzending van Zembla leidt tot een heropening van het debat.

Persbericht van Bonaire Brandstof Terminals BV

BBT: geen nieuwe pieren bouwen
Goedkopere en duurzame energie binnen handbereik voor Bonaire

14 februari 2022, Kralendijk/Den Haag – Dankzij een investering van 10 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan BBT de komende jaren een flinke slag slaan in het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen op Bonaire afnemen. Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar, waar samen met partners Contour Global (elektriciteitsproducent) en WEB (Water en -Energiebedrijf Bonaire) invulling aan wordt gegeven. BBT gaat dit plan mede financieren en hier op de kapitaalmarkten extra geld voor aantrekken. Met uitvoering van het plan kan het aandeel duurzame energievoorziening flink stijgen van circa 25% nu naar 75% over een paar jaar. Daarmee daalt niet alleen het aandeel fossiele brandstof, maar wordt energie bovendien goedkoper voor de Bonairianen.

De komende jaren gaan de partners investeren in wind- en zonne-energie in combinatie met energieopslag om te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening op Bonaire. Daarvoor moet veel gebeuren, want de vraag naar elektriciteit blijft de komende jaren sterk groeien. Dit maakt een betrouwbare en ook betaalbare energievoorziening op Bonaire extra urgent. Zeker nu de stijgende energieprijzen steeds meer mensen op Bonaire hard in hun portemonnee treft. In 2021 richtte het ministerie van EZK daarom al staatsdeelneming BBT op om een veilige brandstofopslag op Bonaire te organiseren en de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen te garanderen. Daarnaast is een belangrijke opdracht om de energievoorziening op Bonaire te verduurzamen. Met haar investeringen wil BBT bijdragen aan betrouwbare, duurzame en goedkopere energievoorziening.

“Duurzame oplossingen hebben daarbij topprioriteit”, stelt Marcelino (Chonky) de Lannoy, projectdirecteur van BBT op Bonaire. “Dat BBT als staatsdeelneming nu kan investeren is in meerdere opzichten goed nieuws. Een duurzamer Bonaire is daarmee een flinke stap dichterbij en er is minder fossiele brandstof nodig. Brandstof die allemaal via zee moet worden aangevoerd. Bovendien zullen de energiekosten voor de consument dalen, omdat voor duurzaam opgewekte energie geen fossiele brandstof nodig is en bovendien de technieken tegenwoordig een stuk goedkoper zijn.”

Geen nieuwe pieren
Voor met name vlieg- en (vracht-)verkeer zal fossiele brandstof nodig blijven op Bonaire. Trans-Atlantische vluchten kunnen voorlopig nog niet met elektrische vliegtuigen worden uitgevoerd. Er is daarom een veilige opslagvoorziening nodig op het eiland. De huidige voorzieningen zijn of gesloten of voldoen niet aan moderne veiligheidsnormen. BBT wil een moderne brandstofopslag bouwen nabij het vliegveld. Hiervoor zal geen nieuwe pier worden gebouwd.
BBT sluit ook de bouw van een nieuwe pier in het noorden van het eiland uit, een suggestie die de afgelopen weken door verschillende partijen werd gewekt. De Lannoy: “Omdat door investeringen in duurzame energie de vraag naar fossiele brandstof juist afneemt, is het alleen zinvol om te investeren in een brandstofopslag voor (vlieg)transport. Daarom doen we dit op Bonaire nabij het vliegveld volgens de modernste veiligheidseisen. Dat betekent bovendien dat het bouwen van een nieuwe pier bij Karpata (in het Noorden) niet aan de orde is, laat staan in of nabij het Alexander Natuurreservaat. Los van het feit dat dit economisch gezien geen logische investering is, wil BBT onder geen beding schade aan mens, milieu en natuur aanrichten.”

Over BBT

BBT is in april 2021 opgericht en is 100% eigendom van de Nederlandse staat. BBT heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat Bonaire over voldoende energie beschikt. Energie om te leven, werken, wonen én genieten. Dat doet BBT door brandstoffen op een veilige manier op het eiland op te slaan en door bij te dragen aan een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.