Nederlandse subsidie voor boostercampagne Curaçao en Aruba

Den Haag – Curaçao en Aruba ontvangen een financiële bijdrage van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid bij de uitvoering van de boostercampagnes en het fijnmazig vaccineren. Gelijktijdig wordt de – eveneens door Nederland betaalde – inzet van uitzendpersoneel van een Amerikaans medisch uitzendbureau in de ziekenhuizen op Curaçao en Sint Maarten gefaseerd afgebouwd. Dat meldt minister Ernst Kuipers (VWS) in de ‘stand-van-zakenbrief’ aan de Tweede Kamer.

Uit de brief van minister Kuipers

“De COVID-uitbraak die sinds eind december heeft plaatsgevonden in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijkt af te nemen. Het aantal nieuwe en actieve besmettingen daalt op alle eilanden. Het ziet er naar uit dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames eind januari bereikt is, het aantal ziekenhuisopnames neemt sinds dat moment ook af.

De afname in het aantal besmettingen en de verminderde druk op de zorg maken het versoepelen van maatregelen mogelijk. Op alle eilanden zijn per begin februari de maatregelen dan ook versoepeld. Op Sint Maarten vindt nog geen versoepeling van maatregelen plaats, gezien de hoge druk op de zorg. Sinds 24 januari jl. is het Sint Maarten Medical Center tijdelijk gestopt met electieve opnames wegens hoge aantallen besmettingen onder het personeel. Inmiddels vinden er weer electieve opnames plaats.

Per 7 februari jl. is begonnen met het gefaseerd afbouwen van uitzendpersoneel van een Amerikaans medisch uitzendbureau dat ingezet is door het ministerie van VWS ter ondersteuning van de ziekenhuizen op Sint Maarten en Curaçao.  

Vaccinatiecampagnes

De gezondheidsautoriteiten op de (ei)landen bieden de basis-vaccinatieserie aan aan alle inwoners van 5 jaar en ouder. Sint Eustatius start op korte termijn met de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Daarnaast bieden de gezondheidsautoriteiten, net als de GGD’en in Europees Nederland, de boostervaccinatie aan om het niveau van bescherming te verbeteren en de werkingsduur van de basisserie te verlengen. Momenteel gaan de verschillende eilanden over op een aanpak waarbij de gezondheidsautoriteiten de wijken in gaan om kwetsbare groepen te bereiken. Het ministerie van VWS verleent Curaçao en Aruba financiële bijstand bij de uitvoering van de boostercampagnes en het fijnmazig vaccineren.

Van de 18+ bevolking is op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 72%, 75% en 47% volledig gevaccineerd. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is respectievelijk 79%, 60% en 93% van de 18+ bevolking volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad onder 12- tot 17-jarigen (volledige basisserie) is 38% op Curaçao, 60% op Aruba, 25% op Sint Maarten, 62% op Bonaire, 29% op Sint Eustatius en 94% op Saba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.