Kamerlid Kuiken: Lagere kinderbijslag in Caribisch Nederland niet uit te leggen

Den Haag – Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt het “niet uit te leggen” dat de kinderbijslag in Caribisch Nederland lager is dan in Europees Nederland terwijl de kosten van levensonderhoud op de eilanden hoger zijn.

Het bericht “Als ouder van een gehandicapt kind, kun je maar beter niet het Caribisch deel van Nederland wonen” is voor Kuiken aanleiding voor schriftelijke vragen aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid):

1)    Kent u het bericht “Als ouder van een gehandicapt kind, kun je maar beter niet in het Caribisch deel van Nederland wonen”?

2)    Deelt u de mening dat de in het artikel genoemde mevrouw Cristina die de zorg heeft voor een kind dat intensieve zorg nodig heeft en daarbij al haar tijd en energie nodig heeft behalve veel respect ook de benodigde financiële ondersteuning verdient?  Zo ja, waarom en waarom krijgt zij die dan niet? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

3)    Deelt u de mening dat een verschil tussen de kinderbijslag op de BES-eilanden en het Europese deel van Nederland niet uit te leggen valt op basis van een verschil tussen de kosten van levensonderhoud? Zo ja, waarom? Zo nee, waar zit dat verschil in dit opzicht dan?

4)    Kunt u uitleggen waarom de regeling van dubbele kinderbijslag voor ouders van een kind dat intensieve zorg nodig heeft wel voor het Europese deel van Nederland geldt maar niet voor de BES-eilanden? Zo ja, wat is die uitleg dan? Zo nee, hoe gaat u dan zo snel als mogelijk deze regeling ook voor de BES-eilanden openstellen? 5)    Waarom blijft de zorg voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben op de BES-eilanden zover achter bij wat nodig is? Hoe gaat u zorgen dat dit snel verbetert?

Lees hier “Er zijn dagen dat ik alleen maar wil huilen”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.