Bonaire

Internationale goederenhandel Bonaire een vijfde hoger in 2021

Kralendijk – Op Bonaire lagen de invoerwaarde en uitvoerwaarde van goederen in 2021 een vijfde hoger dan in 2020. De handelstekorten van Bonaire en Saba zijn in 2021 toegenomen. Het handelstekort van Sint Eustatius daalde juist in vergelijking met 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De eilanden van Caribisch Nederland hebben structurele handelstekorten: er worden meer goederen in- dan uitgevoerd. Vergeleken met Europees Nederland is er relatief weinig productie op de eilanden. Meer goederenhandel resulteert daardoor over het algemeen in grotere handelstekorten. Binnen Caribisch Nederland komen de meeste inkomsten uit diensten (vooral toerisme). In dit artikel wordt echter alleen ingegaan op de goederenhandel.

Bonaire

Bonaire had in 2021 een handelstekort van 282 miljoen dollar. Vergeleken met een jaar eerder is dit bedrag een vijfde hoger. In 2020 was het handelstekort van het eiland voor het eerst in zes jaar afgenomen.

De invoerwaarde aan goederen bedroeg in 2021 292 miljoen dollar, de hoogste waarde sinds het begin van de metingen in 2011. Van de invoertoename (48 miljoen dollar) tussen 2020 en 2021 vond bijna de helft plaats in het vierde kwartaal. De 88 miljoen dollar aan ingevoerde goederen in dit kwartaal is ook een record.

Bonaire voerde in 2021 voor 10 miljoen dollar aan goederen uit. De uitvoerwaarde is een vijfde hoger dan in 2020.

Er zijn geen aanwijzingen dat de ontwikkeling van het handelstekort van Bonaire, maar ook die van Saba en Sint Eustatius, direct verband houden met de coronacrisis. In 2021 had Bonaire voor vrijwel alle goederencategorieën grotere tekorten dan een jaar eerder.

Het handelstekort van Bonaire is tussen 2020 en 2021 gegroeid met 46 miljoen dollar. Van dit bedrag komt het meeste voor rekening van machines en vervoermaterieel (19 miljoen dollar), gevolgd door voeding en levende dieren (10 miljoen dollar). Deze twee goederencategorieën dragen ook in absolute zin het meeste bij aan het handelstekort van het eiland. In 2021 had Bonaire aan machines en vervoermaterieel een handelstekort van 77 miljoen dollar. Dit was een derde hoger dan in 2020. Het handelstekort aan voeding en levende dieren nam in 2021 met 22 procent toe tot 55 miljoen dollar.

Sint Eustatius

Het handelstekort van Sint Eustatius is voor het vierde jaar op een rij afgenomen. Tussen 2020 en 2021 bedroeg de afname 4 procent. Er werd voor 38 miljoen dollar meer aan goederen in- dan uitgevoerd. In 2021 daalde de invoer met 5 procent tot 39 miljoen dollar. De uitvoer (1 miljoen dollar) lag 28 procent onder de waarde van 2020.

Saba

Saba heeft in 2021 6 procent meer aan goederen ingevoerd dan in 2020. De invoer bedroeg 22 miljoen dollar. De uitvoerwaarde was bijna 1 miljoen dollar en groeide met 64 procent. Per saldo is het handelstekort van Saba in 2021 met 5 procent toegenomen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.