Bonaire

Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling aan parlementen aangeboden

Den Haag – De Raad van State van het Koninkrijk is kritisch over de wijze waarop Nederland (met instemming van de CAS-landen) belangenconflicten tussen het op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling en het College financieel toezicht denkt te kunnen voorkomen. Dat blijkt uit stukken – inclusief de Rijkswet COHO – die staatssecretaris Van Huffelen (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer en de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft gestuurd.

De kritiek van de Raad van State heeft niet op alle onderdelen tot wijziging van de consensusrijkswet COHO geleid. Zo stappen de regeringen van de landen over de zorg dat de Rijksministerraad een te grote rol krijgt en daarmee het ‘probleemeigenaarschap’ van de CAS-landen overneemt.

De afzonderlijke parlementen krijgen nu eerst de gelegenheid om na een debat met de eigen regering schriftelijk commentaar op de rijkswet te geven en vragen te stellen die ook weer schriftelijk worden beantwoord. Daarna volgt het afrondende debat in de Tweede Kamer waaraan de CAS-landen via ‘bijzondere gedelegeerden’ kunnen deelnemen. Die kunnen moties en amendementen indienen, maar mogen niet meestemmen. Het laatste wordt is vervolgens aan de Eerste Kamer.

Lees hier het (kritische) advies van de Raad van State van het Koninkrijk

Lees hier de nota van wijziging en de memorie van toelichting

Lees hier de Rijkswet COHO

Lees hier de Rijkswet financieel toezicht Aruba

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.