Ministerie SZW: Grote ambities t.a.v. Caribisch Nederland

Den Haag – Deze zomer wordt bekend hoe het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kinderopvang in Caribisch Nederland gaat versterken en de kosten “substantieel” zal verlagen. Dat melden de ministers Karien van Gennip (SZW) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid.

Over Caribisch Nederland

“Het coalitieakkoord toont grote ambities ten aanzien van Caribisch Nederland, met als belangrijkste opgaven op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het versterken van de arbeidsmarkt en het aanpakken van armoede in combinatie met het sociaal minimum. Bij dit laatste wordt in elk geval het verhogen van de onderstand aangekondigd.

Verder zal in lijn met het coalitieakkoord nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het Akkoord van Kralendijk. Over de uitwerking van de ambities vindt momenteel interdepartementaal overleg plaats onder coördinatie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Uw Kamer wordt hier in de loop van het jaar over geïnformeerd.

Rond de zomer van 2022 zal het wetsvoorstel kinderopvang BES worden aangeboden, met als doel de kinderopvang in Caribisch Nederland structureel te versterken en de kosten hiervoor substantieel te verlagen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.