Van Huffelen waagt zich niet aan oordeel over “tweederangs ambtenaren” op Aruba

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) waagt zich er niet aan een oordeel te geven over het besluit van de Arubaanse overheid om verplicht in quarantaine zittende ambtenaren niet door te betalen indien zij ongevaccineerd zijn.

In antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) meldt de bewindsvrouw dat het besluit nooit in uitvoering is genomen. Nadat Statenlid Marisol Lopez-Tromp (MAS) wees op het discriminerende karakter van de maatregel werd deze schielijk ingetrokken. Dat zal Van Huffelen niet slecht uitkomen, want daardoor hoeft ze – aan de vooravond van haar kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk – niet in te gaan op de principiële vraag van Bisschop of zij van mening is dat het “creëren van tweederangs ambtenaren” niet pas in het Koninkrijk.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat ambtenaren die niet gevaccineerd zijn hun vakantie- of ATV-dagen dan wel hun overuren moeten inzetten als zij verplicht in quarantaine gaan? Is dit een voorgenomen maatregel of is deze maatregel reeds van kracht?

Antwoord 2

Hoewel er aanvankelijk sprake van leek te zijn dat ongevaccineerde ambtenaren hun vakantie- of ATV, dan wel overuren moesten inzetten als zij in quarantaine zouden moeten, heeft minister Oduber van Toerisme en Volksgezondheid aangegeven dat het genoemde beleid niet aan de orde is en dat ongevaccineerde ambtenaren worden doorbetaald tijdens hun quarantaineperiode.

Vraag 3

Vindt u het ook onacceptabel om ambtenaren in hun basisbehoeften en arbeidsvoorwaarden aan te tasten omdat zij niet gevaccineerd zijn, terwijl zij juist de regels willen naleven en gevaccineerden bovendien ook het virus kunnen verspreiden? Kunt u aangeven hoe deze maatregel juridisch te rechtvaardigen is, gelet op de huidige kennis van (de verspreiding van) het virus?

Vraag 4

Bent u van mening dat het creëren van een dergelijke tweederangs status van ambtenaren niet past binnen de verantwoordelijkheden die de landen van het Koninkrijk hebben en de minimumnormen die zij daarbij in acht moeten nemen?

Vraag 5

Bent u bereid in contact te treden met de verantwoordelijke bewindslieden van Aruba om hen te bewegen af te zien van deze maatregel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 3, 4 en 5

Het is aan Aruba zelf om mitigerende maatregelen te nemen om COVID-19 te bestrijden, passend binnen de juridische kaders. Er zijn verschillende OMT-adviezen opgesteld om de bestuurders in de Caribische delen van het Koninkrijk te ondersteunen bij het bepalen van deze maatregelen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.