OPINIE – Is een Koninkrijksparlement nabij?

Door Gohar Karapetian

Voor het kabinet-Rutte IV misschien wel. De coalitie wil het democratisch deficit “bij de besluitvorming door de Tweede Kamer over voorstellen van rijkswet doen opheffen door ruimte te geven voor een proportionele stem van de Caribische landen”, zo is te lezen in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het democratisch deficit is sinds de inwerkingtreding van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Statuut) in 1954 één van de hoofdpijndossiers in het constitutioneel Koninkrijksrecht. Het deficit gaat over het gegeven dat bij de totstandkoming van rijksregelgeving niet alle Nederlandse staatsburgers door middel van hun direct gekozen representant vertegenwoordigd zijn in het orgaan dat de facto functioneert als het vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk: de Staten-Generaal. Hoe komt het eigenlijk dat het Koninkrijk kampt met een democratisch deficit? En zal het voorstel uit het coalitieakkoord dit deficit daadwerkelijk doen opheffen?

Lees hier verder

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.