Verzoek Aruba om salariskorting ambtenaren, Statenleden en ministers af te bouwen afgewezen door Rijksministerraad

Den Haag – Het kabinet Wever-Croes heeft bot gevangen bij de Rijksministerraad. Die wees vandaag het verzoek van de Arubaanse regering af om de korting van 12,5% op de salarissen van overheidspersoneel gedeeltelijk te mogen afbouwen.

Uit de vanavond door de (Nederlandse) Rijksoverheid gepubliceerde besluitenlijst blijkt dat het Arubaanse verzoek om de salariskorting te herzien niet alleen de lonen van ambtenaren betrof. De regering wilde dat de voor ministers en Statenleden geldende korting van 25% zou worden gehalveerd.

Reden voor de afwijzing is dat het land Aruba nog steeds afhankelijk is van financiële steun uit Nederland en geen sluitende begroting kent. Wel is afgesproken dat Aruba voorstellen kan doen voor een andere invulling van de salariskorting. Verder wordt bekeken onder welke voorwaarden “op termijn” de salariskorting wel kan worden afgebouwd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.