Bonaire

OM Aruba gaat transactie van 1 miljoen aan in zaak Avestrus

Oranjestad –  Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak Avestrus tegen de naamloze vennootschap Pristine Estates NV, verdachte in het strafrechtelijke onderzoek waarin ook oud-minister en Statenlid Benny Sevinger verdachte is, door middel van een transactie van 1 miljoen gulden afgedaan.

Pristine Estates NV werd verdacht van actieve omkoping. Het Openbaar Ministerie is van mening dat tegen Pristine Estates NV voldoende bewijs aanwezig is en dat het feit waarvoor het Openbaar Ministerie Pristine Estates NV heeft gedagvaard bewezen kan worden.

Gezien alle feiten en omstandigheden, waaronder het gegeven dat er geen slachtoffers zijn wiens belangen op enige wijze zullen worden geschaad bij het aangaan van een transactie, ziet het Openbaar Minister bovengenoemde transactie als de meest passende afdoening voor Pristine Estates NV. Bij het aangaan van de transactie is daarnaast ook meegenomen dat de verdachte Pristine Estates NV een rechtspersoon betreft. Tegen een rechtspersoon kan alleen  een financiële sanctie worden opgelegd door de strafrechter. De maximale geldboete die voor dit feit door een strafrechter opgelegd kan worden is Afl 100.000.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat het totaalbedrag van de transactie recht doet aan de feiten en aan de specifieke rol die de vennootschap heeft gespeeld binnen Avestrus. Zowel het Openbaar Ministerie als Pristine Estates NV beschouwen deze transactie een passende afdoening van de strafzaak, gezien alle feiten en omstandigheden.

Het aangaan van deze transactie betekent niet dat Pristine Estates NV schuld erkent in strafrechtelijke zin, dan wel dat Pristine Estates NV erkent dat zij enig wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat deze transactie geen invloed heeft op het verloop van de strafrechtelijke procedure tegen de andere verdachten onder wie Sevinger in de zaak.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.