Aruba

Regering Aruba al jaren in overtreding, maar OM weigert op te treden

Oranjestad – Het Openbaar Ministerie heeft geconstateerd dat de overheid met het openhouden van de vuilstort bij Parkietenbos een strafbaar feit pleegt, maar is vooralsnog niet van plan daar tegen op te treden.

Hoewel de vuilstort al 34 jaar zonder de wettelijk verplichte hinderwetvergunning wordt gebruikt stelt het OM pas tot vervolging over te gaan als alle andere middelen zijn uitgeput. De regering wordt meer tijd gegund om de kwestie op te lossen, zo laat het OM vandaag weten.

Een namens omwonenden gedane aangifte legt het OM naast zich neer. Eind dit vindt een “nieuwe afwegingsmoment” plaats. Hieronder de verklaring van het OM:

UITDAGINGEN PARKIETENBOS

Het Openbaar Ministerie (OM) is bekend met de grote uitdagingen die er zijn als het gaat om de afvalstortplaats, de afvalverzameling en dus het milieu en de natuur op Aruba. Niet in de laatste plaats geldt dat voor de bewoners in de directe omgeving van het Parkietenbos. Bij het OM zijn medio 2021 aangiften binnengekomen met betrekking tot de overlast van afvalstortplaats en de in gebruik genomen verbrandingsoven (incinerator). Naar aanleiding daarvan concludeert het OM dat de natuur- en milieuwetgeving in Aruba achter loopt, zo stamt de Hinderverordening uit 1988, is er verder nauwelijks wet- en regelgeving en voor de afvalstortplaats in het Parkietenbos is geen hindervergunning afgegeven. Dat laatste levert een strafbaar feit op. Het OM heeft hierover onlangs contact gehad met de minister van Natuur. Voor de verbrandingsoven is wel een hindervergunning afgegeven.

Op 2 februari jl. heeft de Procureur-Generaal gesproken met mevr. mr. Anouk Balentina naar aanleiding van haar aangiften en haar medegedeeld dat het OM voor het in werking houden van de afvalstortplaats zonder hindervergunning vooralsnog geen geldboete zal opleggen.

Daar zijn meerdere redenen voor. Eén er van is dat de afvalstortplaats al ruim 60 jaar in werking is en sinds 1988, reeds 34 jaar, zonder hindervergunning draait. Het is de taak van het OM strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, maar daarbij geldt wel het uitgangspunt dat de inzet van het strafrecht het ultimum remedium is. Het is dus iets dat wordt ingezet als alle andere mogelijkheden al geprobeerd zijn. Naar het oordeel van het OM is het nog niet zover. De Hinderverordening 1988 geeft immers mogelijkheden tot het inperken van de overlast door de overheid. Daarbij zal het opleggen van een geldboete het probleem van de afvalstort en de bewoners van het Parkietenbos ook niet oplossen. Daarvoor zijn echt andere en fundamentele oplossingen nodig.

Voor wat betreft de plannen van de regering op dit gebied stelt het OM vast dat de minister van Natuur meerdere malen publiekelijk heeft aangegeven concrete stappen te willen zetten als het gaat om de afvalstortplaats, de afvalverzameling en dus het milieu en de natuur op Aruba en dat hij daartoe overleg voert met het parlement, diverse stakeholders en met de bewoners, maar dat dit een lang proces zal zijn. Los van deze plannen is het OM van mening dat er wel snel duidelijkheid kan komen over een hindervergunning van de afvalstortplaats, hoewel het OM begrijpt dat dit ook tijd kost. Eind 2022 is er dan ook een nieuw afwegingsmoment bij het OM voor wat betreft de verdere afdoening van de aangiften.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.