D66-Kamerleden: Waar blijft volgende stap om vliegen in Cariben betaalbaar te maken?

Den Haag – De Tweede Kamerleden Jorien Wuite en Raoul Boucke (beiden D66) willen weten wanneer het kabinet de volgende stap zet om de vliegverbindingen in Caribisch Nederland betaalbaarder te maken. Aanleiding voor de schriftelijke vagen die zij stellen aan minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) is het nieuws dat Bonaire een vliegacademie krijgt voor elektrisch vliegen.

Twee jaar geleden kondigde het ministerie van IenW een masterplan elektrisch vliegen aan voor het Caribisch gebied. Er werd een challenge gehouden voor studententeams, maar daarna is het stil geworden. De E-Flight Academy is een particulier initiatief.

De vragen van Wuite en Boucke:

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Bonaire krijgt E-Flight Academy voor elektrisch vliegen’? 1)

2) Kunt u ons informeren over de uitkomsten van de “challenge” die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee jaar geleden heeft uitgeschreven voor studenten om een plan te maken voor elektrisch vliegen?

3) Kunt u de Kamer informeren over wat de stand van zaken is met betrekking tot het twee jaar geleden aangekondigde masterplan “Innovatieproject Elektrische vliegen in de Cariben”? Hoe zit dat met de in de Luchtvaartnota benoemde speerpunten voor de luchtvaart in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

4) Bent u het eens dat het Caribisch deel van het Koninkrijk de ideale omstandigheden biedt voor het ontwikkelen en experimenteren van elektrische luchtvaart? Kunt u aangeven welk lessen inmiddels zijn getrokken uit het bovengenoemde masterplan? Hoe wordt deze kennis verder gedeeld en toegepast in andere delen van het Koninkrijk en daarbuiten?

5) Deelt u het standpunt dat elektrisch vliegen in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet alleen uit oogpunt van duurzaamheid wenselijk is, maar ook kan bijdragen aan lagere tarieven, betere bereikbaarheid en economische ontwikkeling in de regio?

6) Kunt u de Kamer informeren naar de stand van zaken van het aangekondigde onderzoek, die de mogelijkheden onderzoekt om een openbare dienstverplichting op te leggen op de routes tussen de eilanden (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2021-2022, nr. 405)? Worden de mogelijkheden voor elektrisch vliegen meegenomen in het onderzoek?

7) Wat kunt u doen om de afronding van het genoemde onderzoek te bespoedigen en wanneer kan de Kamer de resultaten verwachten?

8) Kunt u bevestigen dat onder andere het Bestuurscollege van Bonaire u geruime tijd geleden verzocht heeft om assistentie bij het stimuleren van verduurzamingsplannen zoals elektrisch autorijden? Zo ja, heeft u inmiddels op dit verzoek geregeerd en kunt u de Kamer hierover informeren?

9) Kunt u bevestigen dat nieuwe subsidieregelingen voor onder andere energieproductie of de aanschaf van elektrische auto’s alleen voor Europees Nederland en niet voor Caribisch Nederland zijn opengesteld? Zo ja, welke stappen kunnen ondernomen worden om dit soort regelingen toegankelijk te maken voor Caribisch Nederland?

10) Kunt u de Kamer informeren welke stappen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie als coördinerend ministerie voor Caribisch Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan zetten, om actiever met elkaar en de Openbare Lichamen te gaan samenwerken om een versnelde overstap op volledig duurzame energie en toepassing van duurzame brandstoffen in mobiliteit en bereikbaarheid mogelijk te maken?

1) Dossier Koninkrijksrelaties, 24 januari 2022, ‘Bonaire krijgt een E-Flight Academy voor elektrisch vliegen’ (dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/01/24/bonaire-krijgt-e-flight-academy-voor-elektrisch-vliegen/).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.