Bonaire zet eerste stap op weg naar ontwikkeling van landgoed Bolivia

Kralendijk – Met de ondertekening van een intentieovereenkomst tussen het openbaar lichaam Bonaire en Bonaire Properties NV is een belangrijke stap gezet op weg naar de ontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia tot een landgoed waar ruimte is voor natuur, wonen en werken.

Bonaire Properties, eigenaar van het gebied, wil een klein deel ontwikkelen ten behoeve van woningbouw, land- en tuinbouw en ecotoerisme. In de resterende 90% zal de natuur waar nodig worden hersteld en onder professioneel beheer gebracht. De uitgangspunten van het plan passen in het beleid van het openbaar lichaam. Het is de wens van het Bestuurscollege om – met behoud van natuur en cultuur – welvaart en welzijn van de lokale bevolking te bevorderen door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en meer lokale productie van groente en fruit.

Wet- en regelgeving

In het afgelopen jaar is op ambtelijk niveau intensief overleg gevoerd tussen het OLB en Bonaire Properties, onder meer om in kaart te brengen aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. Dat heeft geleid tot een stedenbouwkundige- en landschappelijke visie die de komende maanden onder toezicht van een gezamenlijke stuurgroep verder wordt uitgewerkt. Verwacht wordt dat de komende weken een presentatie aan de Eilandsraad kan worden gegeven waar een voorlopig ontwikkelingsplan wordt gepresenteerd. Er zal daarna informatie aan een breder publiek worden verstrekt.

Nadat het ontwikkelingsplan mede n.a.v. de input van presentatie aan de Eilandsraad zijn definitieve vorm heeft gekregen en de haalbaarheid is vastgesteld, zal met inachtneming van de voorgeschreven procedures formele besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan worden voorbereid.

Met respect

Gezaghebber Edison Rijna: “Uit de documentatie en de gesprekken is ons duidelijk geworden dat het project niet alleen zeer professioneel wordt aangepakt, maar dat men ook met respect omgaat met de belangen van Bonaire. Dat laatste is bepalend voor ons eindoordeel.”

Directeur van Bonaire Properties Mieke Breemhaar: “Bolivia wordt al tientallen jaren verwaarloosd. De natuur dreigt volledig verloren te gaan door het gegraas van geiten en erosie. Door een klein deel te ontwikkelen, kan dit prachtige stukje Bonaire worden gered en dragen wij tegelijkertijd bij aan het oplossen van enkele urgente knelpunten zoals het tekort aan betaalbare woningen, een meer divers toeristisch aanbod, onderwijs en het verminderen van de afhankelijkheid van import van land- en tuinbouwproducten. Wij hebben er alle vertrouwen in samen met het OLB tot een afgewogen plan te komen.”

Natuurwaarden

Gedeputeerde James Kroon: “Ik juich dit initiatief toe omdat een verantwoorde ontwikkeling van Bolivia de ruimte geeft om de nu bestaande druk op Kralendijk beter te spreiden over Bonaire, Rincon te versterken en belangrijke natuurwaarden te behouden. Het proces wordt op een zorgvuldige wijze vormgegeven zodat wij allemaal en toekomstige generaties nog veel plezier kunnen beleven aan dit waardevolle deel van Bonaire.”

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Het plan heeft een goede balans tussen natuurbehoud en het bouwen van nieuwe woningen die uiteindelijk een bijdrage levert in de woningbehoefte die er op het eiland is.”

Voorrang

Gedeputeerde Nina den Heyer: “Belangrijk is dat naast de aandacht voor bescherming van de natuur en economische ontwikkeling ook aandacht is voor het tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen voor onze inwoners. Dit is gelukkig ook in het plan opgenomen. Verder is ook de toezegging gedaan dat bij de uitvoering van de bouw lokaal beschikbare arbeidskrachten voorrang krijgen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.