Bonaire

COLUMN – Bericht uit Bonaire

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Bonaire.

Door Burney el Hage

Laat je geen zand in de ogen strooien

Het is gebrek aan tijd of inlevingsvermogen. Puur populisme behoort ook tot de mogelijkheden, maar het kan ook zijn dat Bonaire de wereld om zich heen niet effectief genoeg informeert. Er is de laatste tijd veel te doen om het strand van het nieuwe hotel Chogogo Dive & Beach Resort. Illegaal, tegen de natuur, geen aanvraagprocedure gevolgd, geen antwoord van het Bestuurscollege op de vergunningaanvraag, controle goed of verkeerd uitgevoerd, beschuldiging en intrekking beschuldiging richting de Gezaghebber… Maar het kan ook simpelweg zijn dat niemand precies weet hoe ‘het’ zit. Wie van jullie weet dat op de locatie waarover nu zo veel discussie is, al een strand was? Het voormalige hotel Sunset Beach Resort had twee bijzonderheden: een prachtige locatie om de zonsondergang te beleven en een prachtig strand. Vandaar de naam.

De locatie waarover het allemaal te doen is, is ooit door Nederland met ontwikkelingsgeld ontwikkeld tot toeristisch oord. De ligging en de mogelijkheid voor het kunnen aanleggen van een strand waren doorslaggevend in de jaren zestig om een hotelproject te ontwikkelen. Weinigen kunnen zich herinneren dat er daar voor die tijd geen strand was: velen kennen die plek niet anders dan een van de beste stranden van Bonaire.

Het waren de na-effecten van orkaan Lenny in 1999 die grote schade hebben aangericht aan het strand dat bekend stond als sunset beach. Sindsdien heeft de Bonairiaanse overheid meerdere malen een voorstel ingediend tot het milieuverantwoord herstel van dit geliefde strand. Deze projecten werden allen in samenwerking met milieuorganisaties opgesteld en ingediend bij de Nederlandse overheid, Europese Gemeenschap en een aantal specifieke ministeries in Den Haag. De aanvragen tot financiering van de projecten zijn nimmer gehonoreerd.

Bonaire was vervolgens, in het streven naar een hoger segment toerisme, steeds van plan deze locatie weder te laten ontwikkelen door een luxe (5-6 sterren) hotelketen. Alle ontwikkelaars van wereldformaat die interesse toonden, stelden de eis dat Bonaire eerst zelf het strand in ere moest herstellen. Ze zijn allemaal ook weer afgehaakt omdat het eilandbestuur hele hoge eisen stelde voor herstel van het strand en vervolgens zelf niet (financieel) bij machte was het conform de eigen milieu- en natuurnormen te herstellen.

Lang verhaal kort: de initiatiefnemers van Chogogo hebben een marktconforme koopprijs betaald. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van het eiland dat hotelontwikkelaars de bevolking van Bonaire een min of meer eerlijke prijs hebben betaald voor de aanschaf van een stuk commercieel te ontwikkelen domeingrond. Vervolgens werden zij opgescheept met een probleem van Bonaire, namelijk, het ecologisch verantwoord herstellen van het strand. Ondertussen is er zelfs een boete opgelegd van iets meer dan een miljoen Amerikaanse dollars voor het illegaal zand storten met het doel het strand weer strand te maken.

Eerder deze week pleitte D66-Tweede Kamerlid De Groot, “voor herstel van de oude situatie bij het resort”. Natuurlijk vragen wij ons op Bonaire af, welke “oude situatie” hiermee bedoeld wordt. Vervolgens schept het Kamerlid zelf duidelijkheid door te eisen dat de keermuur en het illegaal opgespoten zand weggehaald moeten worden…

Voor diegenen die de echte feiten willen weten: het zand van het mooie strand van het oorspronkelijke sunset beach bevindt zich op Klein Bonaire. Weggevaagd door de effecten van orkaan Lenny in 1999. Dat strand en zand van het toenmalige Sunset Beach Resort was voor het overgrootste gedeelte ook kunstmatig aangelegd. Eigenlijk betekent “herstel in oorspronkelijke staat”, dat wij het voormalige sunset beach terugbrengen zoals het in onze herinnering altijd is geweest.

Het beste advies is om zonder tunnelvisie en met een koel hoofd de beslissing te nemen in het voordeel van de enige echte visie van Bonaire en dat is, “de juiste menselijke ontwikkelingen (duurzame groei), hand in hand te laten gaan met de juiste effectieve natuurbehoudende maatregelen (met behoud van natuur en cultuur).”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.