Marechaussee ontzegde in 2021 68 reizigers toegang tot Caribisch Nederland

Kralendijk – 196 mensen die vorig jaar – als niet ingezetene – een bezoek brachten aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba brachten, zijn beboet omdat zij langer op de eilanden verbleven dan is toegestaan. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee in een terugblik op het jaar 2021.

De KMar is verantwoordelijk voor de grensbewaking. 68 reizigers werd bij aankomst de toegang tot Caribisch Nederland ontzegd. 121 anderen kregen voorwaarden opgelegd om te worden toegelaten. De controle is onder meer bedoeld om reizigers tegen te houden die de intentie hebben langer te blijven dan is toegestaan, criminele activiteiten te ontplooien of over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun verblijf te bekostigen

Koninklijke Marechaussee blikt terug op grensbewaking 2021

Kralendijk – Hoewel de beperkingen rondom het coronavirus ook in 2021 nog invloed hadden op het internationale reisverkeer, was het toch nog druk aan de grenzen van Caribisch Nederland. In het afgelopen jaar zijn weer veel personen van of naar Saba, Sint Eustatius en Bonaire gereisd. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grensbewaking en controleert onder andere of personen een rechtmatig doel hebben om naar de eilanden te komen en of personen niet te lang binnen Caribisch Nederland zijn verbleven.

De grensbewaker van de Koninklijke Marechaussee controleert aan de grens of personen voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst. Zo worden onder andere het doel en de duur van de reis onderzocht. Hierbij wordt nagegaan of een reiziger niet de intentie heeft om langer te verblijven dan de maximaal toegestane vrije termijn. Deze termijn verschilt per nationaliteit en is afhankelijk van het doel van de reis. De controle bij inreis is ook bedoeld om zo veel mogelijk te voorkomen dat personen met criminaliteit of illegale arbeid als motief Caribisch Nederland binnenkomen of op een andere manier gevaar vormen voor de veiligheid op de eilanden. In 2021 heeft de KMar 68 personen de toegang tot Caribisch Nederland geweigerd omdat zij niet aan de voorwaarden van binnenkomst voldeden.

De KMar controleert ook of een bezoeker voldoende financiële middelen heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. In gevallen waar dit niet gewaarborgd is, kan een persoon worden toegelaten onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat er een garantsteller verantwoordelijk wordt voor het levensonderhoud van deze persoon. Hieraan worden dan soms extra voorwaarden verbonden, zoals een meldplicht. In het afgelopen jaar werden 121 personen toegelaten onder voorwaarden. De afdeling vreemdelingentoezicht van KPCN voert controle uit op de naleving van de toelating onder voorwaarden.

Bij personen die geen inwoner zijn van Caribisch Nederland wordt bij vertrek ook bekeken of bezoekers de vrije termijn niet alsnog overschreden hebben. Overtreding van de vrije termijn is strafbaar met een geldboete. De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid dagen dat de vrije termijn wordt overschreden. De Koninklijke Marechaussee heeft in 2021 tegen 196 personen een proces verbaal opgemaakt voor te lang verblijf, ook wel ‘overstay’ genoemd.

De Koninklijke Marechaussee benadrukt het belang van een goede voorbereiding wanneer men op reis gaat en moedigt iedereen aan om goed te onderzoeken welke voorwaarden van binnenkomst gelden wanneer men op reis gaat. Op www.rijksdienstcn.com is meer informatie te vinden over reizen naar Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.