Koninkrijk geeft stukje Caribische Zee op om onduidelijkheid over grens te voorkomen

Den Haag – Het heeft een paar eeuwen geduurd, maar nu wordt alsnog de zeegrens tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en de Dominicaanse Republiek wettelijk vastgelegd.

Er is voor gekozen de grenslijn te laten aansluiten op de grenslijn die is vastgelegd in het eerder gesloten grensverdrag tussen Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Het Koninkrijk doet daarmee afstand van zo’n 35 km2 zeegebied, maar dat heeft als voordeel dat onduidelijkheid over de grenzen van het Koninkrijk wordt voorkomen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft de onderliggende rijkswet aan de Tweede Kamer en de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten aangeboden. De afbakening van de maritieme grens met de Dominicaanse Republiek is vooral voor Curaçao en Aruba van belang met het oog op visserij, milieu en onderzoek.

Memorie van toelichting

Dit voorstel van rijkswet heeft betrekking op de goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (hierna: het verdrag). Het betreft een afbakening van zeegebieden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied, waarmee de zeegrens met de Dominicaanse Republiek wordt vastgelegd. Nadat het Koninkrijk de Dominicaanse Republiek in het verleden eerder heeft uitgenodigd om te onderhandelen over de afbakening van zeegebieden, is uiteindelijk op uitnodiging van de Dominicaanse Republiek in 2020 gestart met verdragsonderhandelingen.

Deze afbakening tussen het Koninkrijk en de Dominicaanse Republiek is in overleg met de andere landen binnen het Koninkrijk tot stand gekomen, in het bijzonder met Aruba en Curaçao, omdat de tot stand gebrachte afbakening betrekking heeft op de zeegebieden van beide landen. Het tot stand komen van de afbakening geeft duidelijkheid over de geografische reikwijdte van de bevoegdheden op zee. Deze kan van belang zijn voor visserijbeheer en bescherming van het mariene milieu of wetenschappelijk zeeonderzoek.

De afbakening vastgelegd in het verdrag is een belangrijk onderdeel van het totaal aan afbakeningen, waarmee de zeegrenzen tussen het Koninkrijk en de Caribische buurstaten worden vastgelegd en sluit aan op de afbakening van zeegebieden met Venezuela vastgelegd in het op 31 maart 1978 te Willemstad tot stand gekomen Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Trb. 1978, 61; hierna Grensverdrag met Venezuela). Deze afbakening met de Dominicaanse Republiek voltooit daarmee de vaststelling van de internationale zeegrenzen van de landen Aruba en Curaçao. De Dominicaanse Republiek heeft zelf in 1979 een verdrag met Venezuela gesloten over de onderlinge zeegrens.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.