Werving van ‘verbindende en motiverende’ directeur voor het Curaçaohuis gestart

Willemstad – De regering is de zoektocht gestart naar een directeur voor het Curaçaohuis met de publicatie van het functieprofiel en de functie-eisen. De organisatie is de afgelopen op ad interim-basis geleid door het hoofd Juridische Zaken.

Gevolmachtigde minister Carls Manuel maakte daar een einde aan door een bekende van hem aan te stellen, maar nadat een negatief advies van de Directie Human Resources was uitgelekt, werd het reeds door premier Pisas getekende aanstellingsbesluit ingetrokken. Er wordt nu in het openbaar gezocht naar “een ervaren, resultaatgerichte, verbindende & motiverende directeur, die de ambities en kerntaken van KGMC verwezenlijkt”. Opvallend is dat beheersing van het Papiaments niet als eis of wens wordt vermeld:

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is de officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland. De Gevolmachtigde Minister (GevMin) van Curaçao is als politieke gezagdrager lid van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. De Gevolmachtigde Minister wordt in zijn functie bijgestaan door een Kabinet (KGMC), met aan het hoofd een ambtelijk directeur. KGMC is op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte, verbindende & motiverende directeur, die de ambities en kerntaken van KGMC samen met het team verwezenlijkt. Bij het Kabinet is een vacature voor een

DIRECTEUR (schaal 16)

• De directeur van het Kabinet is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van KGMC en draagt zorg voor het efficiënt en effectief functioneren van het ambtelijk apparaat van KGMC.

• De directeur doet voorstellen met betrekking tot de formatie en bezetting van de organisatie, rekening houdende met de missie van de Gevolmachtigde Minister en de taken van het Kabinet.

• Als directeur ben je verantwoordelijk voor de interne coördinatie en communicatie en staat de Gevolmachtigde Minister bij als adviseur bij in diens werkzaamheden.

• Als directeur neem je deel aan overlegorganen, besluitvormende commissies, voorportalen van de politiek e.d.

• Je adviseert en rapporteert aan de Gevolmachtigde Minister over de aan de orde komende onderwerpen.

FUNCTIE-EISEN

• Je hebt een academische opleiding in een voor het werkveld relevante richting;

• Je beschikt over 5 jaar relevante werkervaring;

• Je hebt kennis van en inzicht in de organisatie, werkwijze, politiek- maatschappelijke context, politiek-bestuurlijke verhoudingen in Nederland, op Curaçao, in het Koninkrijk, in de EU en bij de doelgroepen;

• Je hebt brede kennis van en inzicht in bedrijfsvoering, facilitair/bedrijfseconomisch management in samenhang met financiële en organisatorische aspecten;

• Je bent vaardig in het beoordelen en analyseren van bedrijfseconomische aspecten, beleidsvoornemens, het doen opstellen van de (ontwerp)begroting en meerjarenramingen, alsmede het ontwikkelen & realiseren van de financieël economische bedrijfsvoering en het beheer;

• Je hebt vaardigheid in het opstellen, interpreteren en analyseren van (wets)teksten en in het beoordelen van de (inter) nationale juridische, financiële en maatschappelijke consequenties daarvan;

• Je bent vaardig in het signaleren, analyseren en oplossingsgericht adviseren over knelpunten op de verschillende aandachtsgebieden van beleid en –beheer;

• Je geeft richting & communiceert helder en inspirerend, coacht, ontwikkelt & motiveert, bevordert samenwerken en delegeert;

• Je bent intercultureel- & bestuurssensitief en omgevingsbewust.

BIJZONDERHEDEN

Een assessment en/of integriteitsonderzoek en medische keuring kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wij bieden een uitdagende functie en een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Aanstelling vindt plaats op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met de overheid van Curaçao, terwijl de inschaling op basis van opleiding en ervaring geschiedt conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.