“Verduurzamingsplan WEB haalt verdienmodel Bonaire Brandstof Terminals onderuit”

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft geen steun aan het verduurzamingsplan van Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) om te voorkomen dat het verdienmodel van Bonaire Brandstof Terminals BV onderuit wordt gehaald. Dat suggereerde Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) in een overleg over staatsdeelnemingen met minister van Financiën Sigrid Kaag.

BBT is door EZK opgericht om de brandstoftoevoer naar Bonaire op een structurele en veilige manier te verzekeren. Van Raan maakt al geruime tijd bezwaar tegen dat plan omdat het Bonaire voor 30 tot 40 jaar afhankelijk maakt van fossiele brandstof en er bovendien een alternatief is om de behoefte aan olie sterk te reduceren. Het WEB-plan maakt de productie van elektriciteit tot 80% duurzaam met als bijkomend effect dat de tarieven tot wel 50% kunnen worden verlaagd.

“Onder Rutte III is nog snel onder valse voorwendselen een investering in fossiele activiteiten op Bonaire doorgedrukt die ook nog eens de energiearmoede groter maakt dan die nu al is. Is de minister het met mij eens van het van de gekke is dat leveringszekerheid op korte termijn als excuus wordt gebruikt. Als er nou sprake zou zijn van een panieksituatie of er geel alternatief zou zijn… WEB heeft verschillende keren bij het kabinet aangeklopt, maar daar is niet op ingegaan”, aldus Van Raan.

Het Kamerlid refereerde aan het besluit van EZK om in reactie op de vraagtekens van de Kamer bij het BBT-plan 10 miljoen aan het bedrijf toe te kennen om aan verduurzaming te besteden. “Volgens de vorige minister is dit genoeg, want meer verduurzamen staat het businessmodel van BBT in de weg. Dat is irrationeel gedrag.” Kaag: “Er ligt een plan van WEB op tafel en er is verschillende keren met het Eilandbestuur en WEB gesproken, maar ik heb niet alle details voor handen. Ik ga in gesprek met mijn collega van EZK om het beter te begrijpen en te kijken of er andere kansen liggen.”  De minister zal de Kamer per brief over de uitkomst informeren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.