Minister: Geld genoeg om geiten- en ezelprobleem op Bonaire aan te pakken

Den Haag – Volgens minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur) is er voldoende geld beschikbaar om loslopende geiten en ezels uit de natuur te verwijderen. Dat antwoordt zij op een vraag van de Eerste Kamerfractie over het natuurbeleid voor de komende jaren.

Van der Wal-Zeggelink:”De in het publiek domein loslopende geiten en ezels op Bonaire begrazen de lokale vegetatie, met als gevolg verwoestijning en erosie. Dit veroorzaakt schade aan de natuur op land alsook aan de natuur in zee, omdat het sediment het water vertroebelt, algengroei toeneemt en koraal afsterft. De professionalisering en verduurzaming van de geitenhouderij is een doorlopend proces. De huidige stand van zaken is dat er is gestart met rasverbetering, het opzetten van een identificatie- en registratiesysteem, omheining, veevoerproductie en renovatie van het slachthuis. Daarnaast is het ambtelijk apparaat versterkt door het opzetten van een veterinaire afdeling en de professionalisering van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij van het openbaar lichaam Bonaire. Voor de verdere uitvoering van de eerste fase (2022-2025) van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 zullen er gebiedsgerichte natuur- en plattelandsplannen ontwikkeld en uitgevoerd worden. Deze plannen zullen het verwijderen van geiten en ezels uit het publieke domein in die gebieden omvatten. Hiervoor zijn tot 2025 voldoende middelen begroot.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.