Kamerlid Bromet: Geef Curaçao, Aruba en Sint Maarten stemrecht voor Tweede en Eerste Kamer

Den Haag – Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maarten moeten net als alle andere Nederlanders stemrecht krijgen voor zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Daarvoor pleit Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks). Zij deed dat in het Kamerdebat over de wijziging van de grondwet om het mogelijk te maken dat (Europese) Nederlanders die in het buitenland wonen stemrecht te geven voor de Eerste Kamer.

“Nederlanders die wonen in de andere landen van ons Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, hebben, anders dan de Nederlanders die in het land Nederland wonen en de Nederlanders in het buitenland, geen stemrecht voor de Tweede Kamer. Straks, wanneer deze grondwetswijziging wordt aangenomen, hebben ze nog steeds geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat vind ik een groot gemis. Deze Nederlanders hebben immers ook baat bij goede rijkswetgeving, bij goed buitenlandbeleid en bij goed defensiebeleid, maar zij hebben geen stemrecht voor de Tweede en de Eerste Kamer, het parlement dat gaat over deze onderwerpen als ware het een Koninkrijksparlement”, aldus Bromet mede namens de PvdA.

“Wij lezen tot onze vreugde in een passage in het regeerakkoord dat het democratisch tekort in het Koninkrijk opgeheven zal worden door de Caribische landen een proportionele stem te geven bij voorstellen over rijkswetten. Dat is mooi, maar het is nog weinig concreet. Graag verneem ik daarom van de minister wat dit voorstel concreet betekent en op welke termijn we er als Kamer meer over te horen krijgen. Daarnaast krijg ik van de minister graag de toezegging dat bij zo’n nog vorm te geven stem vanuit de Caribische landen goed wordt gekeken naar de rol van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Als we een parlement hebben dat bestaat uit twee Kamers, dan zouden de inwoners van de andere landen ook invloed moeten kunnen uitoefenen op beide Kamers van ons parlement.”

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot: “Mevrouw Bromet van GroenLinks vroeg, mede namens mevrouw Arib van de PvdA, naar de invulling van de passage in het regeerakkoord, over het oplossen van het democratisch tekort in het Koninkrijk. Het klopt inderdaad wat mevrouw Bromet aangaf. Er is een passage opgenomen over het opheffen van het democratisch tekort bij de besluitvorming over voorstellen van rijkswet. Concreet is afgesproken — ik citeer het maar even — “ruimte te geven voor een proportionele stem van de Caribische landen”. Dat deel zit niet in mijn portefeuille, maar in die van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Zij zal de Kamer informeren over de wijze waarop het kabinet voornemens is om dit uit te voeren. Ik breng nadrukkelijk onder de aandacht van de staatssecretaris dat dit in ieder geval bij een aantal partijen aandacht heeft en dat zij uitkijken naar de uitwerking van hoe men dat op welke termijn wil doen.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.