Van Huffelen vraagt Kamercommissie debat over BES-eilanden uit te stellen

Den Haag – Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen over Caribisch Nederland wordt voor een tweede keer uitgesteld.

Op eigen initiatief besloot de commissie het voor 19 januari geplande debat te verplaatsen naar 23 februari om de net aangetreden bewindsvrouw in de gelegenheid te stellen zich in het dossiers te verdiepen.

Vandaag schrijft Van Huffelen het volgende aan de commissie: “Met deze brief wil ik u vriendelijk verzoeken dat commissiedebat uit te stellen. Om persoonlijk kennis te kunnen maken met de inwoners en bestuurders van het Caribische deel van ons Koninkrijk, ben ik voornemens om zo spoedig mogelijk alle eilanden te bezoeken. De eerste mogelijkheid daarvoor is in februari. Ik hoop dan ook dat ik op een later moment met uw Kamer in gesprek kan gaan, waarbij ik dan ook graag de ervaringen uit mijn bezoek betrek.”

De leden van de commissie moeten formeel nog instemmen met het uitstel, maar de kans dat ze het afwijzen zullen ze het verzoek niet. De woordvoerder van Van Huffelen meldde dat nog gewerkt wordt aan het kennismakingsprogramma.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.