Curacao

Ministers Curaçao mogen ondanks lege overheidskas meer medewerkers aanstellen

Willemstad – Het kabinet Pisas heeft besloten dat ministers voortaan 7 in plaats van de huidige 5 kabinetsmedewerkers mogen hebben. Dit “om te voldoen aan de noodzaak van capaciteit en ondersteuning van de kabinetten van de ministers”, aldus de regering in een schriftelijke verklaring.

Bewindslieden rekruteren vaak familieleden of bevriende relaties voor deze functie. Deze is financieel aantrekkelijker dan het zijn van regulier ambtenaar omdat er een toeslag van 25% bovenop het salaris wordt uitgekeerd “aangezien kabinetsmedewerkers een bijzondere taak uitoefenen.”

De timing van het besluit, waarvan de kosten op jaarbasis tussen de 2 en 3 miljoen gulden liggen, is opmerkelijk: de Curaçaose overheid is voor het betalen van ambtenarensalarissen volledig afhankelijk van liquiditeitssteun van Nederland. Een van de daaraan verbonden voorwaarden is dat uitsluitend cruciale vacatures worden vervuld, want voor een land met de omvang van Curaçao is het ambtelijk apparaat als omvangrijker dan nodig lijkt.

Het besluit van Pisas c.s. heeft fractieleider Sheldry Osepa van coalitiepartij PNP verrast. Op Facebook laat hij weten benieuwd te zijn naar de argumentatie. Ook wijst hij erop dat het land midden in een crisis zit waardoor burgers hun baan zijn verloren en velen maar moeilijk rond kunnen komen. Lees hieronder het persbericht van de regering:

VOORWAARDEN REGELING KABINETSMEDEWERKERS AANGEPAST

WILLEMSTAD – De regeling voor kabinetsmedewerkers van de minister is aangepast. Voor kabinetsmedewerkers gelden vanaf 14 juni 2021 dezelfde arbeidsvoorwaarden als alle ambtenaren. Het maximaal aantal kabinetsmedewerkers is van 5 medewerkers naar 7 verhoogd ten behoeve van de ministers

De Raad van Ministers heeft op 25 augustus 2021 een beslissing genomen over een nieuwe regeling voor kabinetsmedewerkers. Kabinetsmedewerkers krijgen gelijk als alle ambtenaren een overwerkvergoeding op basis van de daadwerkelijk gewerkte overuren en ontvangen niet meer een automatische overwerkvergoeding. Daarnaast hebben kabinetsmedewerkers die al ambtenaar zijn geen recht meer op drie tredes na het aftreden van de minister, indien ze hun werkzaamheden binnen hun ministerie weer hervatten. Vakantiedagen moeten ook conform de wet- en regelgeving worden opgenomen en vervallen indien de vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen. Aangezien kabinetsmedewerkers een bijzondere taak uitoefenen ontvangen ze een toelage van 25% bovenop hun salaris (conform oude circulaire).

Het aantal kabinetsmedewerkers per ministerie is verhoogd van 5  naar maximaal 7. Er is een functie van specialistisch adviseur toegevoegd. Degene die op deze functie wordt benoemd moet ook de taken van kabinetschef kunnen uitoefenen. Deze functie is toegevoegd zodat ministers binnen de kaders gebruik kunnen maken van specialisten om hun te adviseren binnen hun beleidsgebied. Hiermee wordt tevens voorkomen om allerlei andere specialisten in te huren of buiten de formatie van het kabinet ter beschikking te stellen.

Tegelijkertijd met de lopende interventies om de efficiency van het overheidsapparaat te verhogen,  kunnen ministers behoefte hebben aan extra ondersteuning nodig om hun functie naar behoren uit te oefenen. Met de uitbreiding van de formatie kunnen ministers afhankelijk van de grootte van hun ministerie gebruik maken van 2 tot 3 ondersteuners ten einde lopende projecten en/of verzoeken af te handelen. Voor iedere functie is een profiel gemaakt waaraan de aan te nemen kabinetsmedewerker moet voldoen.

Met het vorenstaande heeft de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening duidelijkheid gebracht met betrekking tot de laatste circulaire aangaande kabinetsmedewerkers.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.