Integrale aanpak om studiesucces Caribische studenten in Nederland te vergroten

Den Haag – Het ontbreekt in het Koninkrijk niet aan goede ideeën om studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die hun studie in Nederland voortzetten kansrijker te maken, maar aan samenhang van al bestaande initiatieven. Dat schrijven de ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in antwoord op vragen van de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs.

“Om tot een integrale aanpak te komen die vruchten afwerpt is draagvlak essentieel. Het is voor de noodzakelijke integrale aanpak van belang dat partijen uit alle delen van het koninkrijk betrokken worden en dat kost tijd”, aldus de bewindslieden. In het eerstvolgende Vierlandenoverleg spreken de onderwijsministers over een gezamenlijke aanpak.

Lees hier alle vragen en antwoorden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.