Rijksministerraad schuift de hete aardappel(en) voor zich uit

Den Haag – De Rijksministerraad die voor vrijdag op het programma staat, is met tenminste 2 weken uitgesteld. Als reden wordt gemeld dat de net aangetreden bewindslieden van het kabinet Rutte IV tijd nodig hebben om zich in het dossier te verdiepen.

Op de agenda staan enkele heikele kwesties waarover in de vorige RMR – nog onder het vorige kabinet – geen overeenstemming kon worden bereikt met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zo blokkeerden de landen dat de concept-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling ter behandeling aan de vier parlementen wordt aangeboden.

Voor het Nederlandse smaldeel in de RMR was dat aanleiding om de ontheffing (vanwege de coronacrisis) van de wettelijke plicht niet meer uit te geven dan er aan inkomsten is, op te schorten. Zo lang er geen akkoord wordt bereikt, komen de landen ook niet in aanmerking voor nieuwe liquiditeitssteun.

De regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg speculeren erop dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen anders dan haar voorganger Knops bereid is de voorwaarden voor Nederlandse steun te verzachten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.