Eerste Kamer wil Van Huffelen spreken over beëindigen subsidie water en stroom

Den Haag – De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties legt zich niet zo maar neer bij het besluit van de regering de subsidiëring van het vastrecht voor water en elektriciteit in Caribisch Nederland per 1 januari jl. te beëindigen.

De commissie heeft besloten de kwestie te agenderen voor het kennismakingsgesprek met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen dat vermoedelijk op 15 februari plaatsvindt. De subsidie is door het vorige kabinet Rutte stopgezet met als argument dat de coronacrisis voorbij is op de BES-eilanden.

De commissie wil het ook met de nieuwe staatssecretaris hebben over de stand van zaken rond de nog steeds niet naar de parlementen gezonden ontwerp-consensusrijkswet voor de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

De Eerste Kamercommissie zal van 25 februari tot en met 6 maart een werkbezoek brengen aan alle 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.