Ministers: Niet goed doorlopen vergunningproces Chogogo Bonaire wordt hersteld

Den Haag – Bij de bouw van het Chogogo Beach & Dive Resort op Bonaire is het vergunningproces “niet goed doorlopen”, maar dit zal op korte termijn worden hersteld door het nemen van een besluit door het openbaar lichaam over de aanvraag voor een vergunning voor uitvoering van de activiteiten.” Dat antwoorden de ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) op de van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer “wat de ambitie van de coalitie betekent om de natuur van Caribisch Nederland beter te beschermen voor het Chogogo Hotel op Bonaire?”

De bewindslieden schrijven vandaag aan de Kamer: “De doelen en ambitie voor de natuur van Caribisch Nederland zijn vastgesteld in het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP). In het nieuwe coalitieakkoord is incidenteel 35 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de eerste fase (tot 2025) van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. De openbare lichamen zijn en blijven verantwoordelijk voor het eilandelijk natuurbeheer.

Het maken van een afweging tussen publieke belangen zoals natuur en private belangen zoals een hotel is dan ook primair aan het betreffende bestuurscollege van het openbaar lichaam. (Ruimtelijke) ontwikkelingen zijn mogelijk binnen het wettelijk kader, handhaving is daarvoor essentieel. Om die reden zullen de bij het NMBP betrokken ministeries de openbare lichamen ondersteunen in het vaststellen van toezicht en handhavingsprogramma’s voor natuur en milieu.

Met betrekking tot de activiteiten van het Chogogo hotel is het vergunning proces niet goed doorlopen. Op korte termijn zal dit worden hersteld door het nemen van een besluit door het openbaar lichaam over de aanvraag voor een vergunning voor uitvoering van de activiteiten. Om de situaties zoals het Chogogo hotel in de toekomst te voorkomen zullen de bij het NMBP betrokken ministeries de openbare lichamen ondersteunen in het vaststellen van toezicht en handhavingsprogramma’s voor natuur en milieu.“

_____________________________________________________________________________

Wie gaat binnenkort naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius of Saba en is bereid een pakje mee te nemen (12,5x20x7,5cm van 8 ons)? De beloning bestaat uit een exemplaar van een bijzondere bundel over de koninkrijksrelaties die in een kleine oplage is gedrukt en niet te koop zal zijn. Reacties graag naar: redactienederland@gmail.com

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.