Minister Oduber ziet fout niet in en verwijt media “verdraaien feiten uit sensatiezucht”

Oranjestad – Minister van Volksgezondheid Dangui Oduber (MEP) en het management van de Directie Volksgezondheid verwijten media “uit sensatiezucht feiten te verdraaien” in de berichtgeving over de omstreden en vermoedelijk onwettige maatregel om onderscheid te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde ambtenaren.

De managementleden Bricena en Doolabi van de Directie Volksgezondheid stuurden eind november een memo uit waarin wordt aangekondigd dat ambtenaren die vanwege Covid-19 verplicht in quarantaine moeten “gezien het huidige beleid niet meer in aanmerking komen voor bijzondere vrijstelling van dienst met behoud van inkomen. Voor de quarantaineperiode dient de overheidswerknemer vakantiedagen, atv- of timeback op te nemen.”

Hoewel media het memo letterlijk hebben geciteerd, vinden Bricena en Doorlab dat de berichtgeving “niet gestaafd is door enige feiten”. In een schriftelijke reactie spreken zij van “een evident voorbeeld van het op lasterlijke wijze verdraaien van feiten voor sensatiedoeleinden. Het managementteam van de DVG betreurt ten zeerste dat de feiten verdraaid worden en het publiek hierdoor niet op de waarheid wordt geïnformeerd. Het managementteam ziet zich dan ook genoodzaakt deze foute berichtgeving te corrigeren.”

“De aangehaalde brief betreft een interne memo die vóór de intrede van Omicron op Aruba was uitgevaardigd en thans dus reeds achterhaald is. De inhoud van de memo is alvorens uitvaardiging met de Directie Recurso Humano afgestemd. Geen moment is gesteld dat er geen loon gedurende de quarantaine periode wordt betaald aan een ongevaccineerde ambtenaar, doch dat deze ATV-dagen, timeback of vakantie dient op te nemen om de periode te dekken”, aldus Bricena en Doolabi.

Hoe de ontkenning van het management en minister Oduber te rijmen valt met de zinsnede dat ongevaccineerde ambtenaren “niet meer in aanmerking komen voor bijzondere vrijstelling van dienst met behoud van inkomen”, laten zij in het midden. Vakantiedagen, maar ook ATV en overwerktegoeden zijn arbeidsvoorwaarden met een financiële waarde die volgens normen van de International Labour Organisation onlosmakelijk deel uitmaken van de beloning van werknemers.

Opvallend is dat de mededeling dat de maatregel ingetrokken zou zijn vanwege de komst van de omikron pas gedaan is na de berichtgeving, terwijl de variant al sinds begin december op Aruba rondwaart. Oduber schaart zich zonder voorbehoud achter de verklaring van Bricena en Doolabi. Hij vindt dat de media het memo opzettelijk verkeerd hebben “geïnterpreteerd”.

Intussen heeft het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen om opheldering gevraagd. Hij vindt het onacceptabel als overheden binnen het Koninkrijk inbreuk maken op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren die zich wel aan de regels houden, maar niet gevaccineerd zijn.

Statenlid Marisol Lopez-Tromp (MAS) die de zaak aan het licht heeft gebracht, vindt dat er sprake is van een discriminerende maatregel. Dat deze inmiddels zou zijn ingetrokken, ontslaat minister Oduber niet van de verantwoordelijkheid te erkennen dat de maatregel in strijd is met behoorlijk werkgeverschap en wellicht ook met de wet. De voltallige oppositie heeft de bewindsman om uitleg gevraagd. Men wil onder meer weten waarom hij niet heeft ingegrepen toen hem het bestaan van het memo bekend werd. Lopez-Tromp zegt de reacties van de minister en het management van de Directie Volksgezondheid niet geloofwaardig te vinden.

Hieronder het gewraakte memo

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.