COLUMN – Vriend van de Cariben

Er was een tijd dat Caribische politici zich diep beledigd voelden als ze werden afgescheept met een staatssecretaris van Koninkrijksrelaties in plaats van een minister. Dat was immers ver beneden hun stand: falta di rèspèt! Het tijdperk Plasterk heeft ze tot het besef gebracht dat je meer hebt aan een staatssecretaris voor wie de koninkrijksrelaties het hoofdbestanddeel van de portefeuille is dan aan een minister die zijn aandacht moet verdelen tussen de eilanden en (vanuit Haags perspectief bezien) echt belangrijke kwesties. Dat wil niet zeggen dat er geen gemor is over de benoeming van Alexandra van Huffelen.

Voor haar zijn de Koninkrijksrelaties onbekend terrein. Dus is zij ongeschikt, oordelen sommigen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.Laat Kadushi nou nooit hebben gemerkt dat geschiktheid voorwaarde is voor een politieke carrière op de eilanden… Dat mevrouw Van Huffelen weinig weet over de eilanden is overigens even waar als betrekkelijk. Bewindslieden in Nederland weten zich namelijk gesteund door een ingewerkt team van op hun deskundigheid geselecteerde professionals waarin bovendien jarenlang opgebouwde kennis is verenigd. Anders dan op Curaçao, Aruba en Sint Maarten waar ministers-presidenten zich doorgaans omringen met van toeten noch blazen wetende family & friends.

Mevrouw Van Huffelen mag in staat worden geacht haar gesprekspartners op de eilanden goed partij te geven. Toch denken die haar de baas te kunnen. Want van D66, dus vriend van de Cariben. Ziehier de reden waarom de premiers de totstandkoming van de Caribische Organisatie voor Hervorming en Ontwikkeling hebben opgehouden tot Knops van het toneel zou verdwijnen. Die had de vervelende gewoonte eilandbestuurders aan gemaakte afspraken te houden en de nog veel vervelender (en binnen de Caribische cultuur onbekende) gewoonte consequenties te verbinden aan het breken van beloften.

Nee, dan mevrouw Van Huffelen, die kunnen we wel aan. Denken Pisas, Wever-Croes en Jacobs. De dorpshoofden wisten niet hoe snel ze haar moesten feliciteren (wat natuurlijk heel beleefd is) en uitnodigen om snel te komen kennismaken (wat overbodig is, want dat staat bovenaan haar to-do lijstje). Eén Caribisch charmeoffensiefje en de vermaledijde COHO-wet gaat van tafel en de geldkraan weer open, de leningen worden kwijtgescholden en alle voorwaarden verdwijnen in de sushi waarmee ook de gehate salariskorting van de baan is. Want D66, dus vriend van de Cariben. Droom je maar rijk…

De nieuwe stas zal – net als Knops in den beginne – een en al vriendelijkheid zijn en heel begripvol luisteren. Ze zal wellicht meer dan haar voorganger culturele sensitiviteit tonen. Maar vergeet het dat zij in mooie praatjes trapt of gevoelig zal zijn voor gevleem. Die COHO-wet komt er en de geldkraan gaat alleen weer open als de landen aan de voorwaarden voldoen en zich aan gemaakte afspraken gaan houden.

Het hoogst haalbare is dat een deel van de coronaleningen op termijn wordt omgezet in een schenking, maar dat zal nog wel een potje stevig onderhandelen vergen. Van Huffelen is weliswaar van D66 en dus vriend van de Cariben, maar allesbehalve een watje.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.