Nog geen cijfermatige onderbouwing voor realiseren bestaansminimum op BES-eilanden

Den Haag – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot kan de Tweede Kamer (nog) geen cijfermatige onderbouwing geven van de ambitie van het kabinet Rutte IV om een bestaansminimum voor burgers in Caribisch Nederland te bereiken.

De verzamelde oppositiepartijen hadden gevraagd “wat de precieze cijfermatige betekenis is van het herijken van het sociaal minimum op de BES-eilanden?” zoals in het coalitieakkoord wordt aangekondigd. “Het kabinet werkt toe naar het ijkpunt sociaal minimum in Caribisch Nederland en neemt maatregelen om de kosten van levensonderhoud betaalbaarder te maken, zodat voor iedereen op de BES-eilanden het minimale bestaansniveau wordt gedefinieerd en waargemaakt. De precieze invulling vergt nog nadere uitwerking en besluitvorming van het kabinet. Een cijfermatige onderbouwing is daarom nog niet voorhanden”, aldus Bruins Slot.

De oppositie krijgt ook al geen antwoord op de vraag “hoe het kan dat het coalitieakkoord volledig duurzame energievoorziening voor Caribisch Nederland beoogt, terwijl Bonaire Brandstof Terminals B.V. nieuwe olie-infrastructuur gaat verzorgen op Bonaire, waardoor dit eiland voor de komende 30 a 40 jaar vastzit aan fossiele brandstoffen?”

“Het antwoord op deze vraag vergt nadere uitwerking en besluitvorming van het kabinet. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd”, aldus minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.