Kamervragen over ‘tweederangs status’ van ongevaccineerde ambtenaren op Aruba

Den Haag – Het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen over het door de Arubaanse overheid inhouden van salaris van ambtenaren die niet zijn gevaccineerd en verplicht in quarantaine moeten.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Aruba: ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine’?[1]

 2. Klopt het dat ambtenaren die niet gevaccineerd zijn hun vakantie- of ATV-dagen dan wel hun overuren moeten inzetten als zij verplicht in quarantaine gaan? Is dit een voorgenomen maatregel of is deze maatregel reeds van kracht?

 3. Vindt u het ook onacceptabel om ambtenaren in hun basisbehoeften en arbeidsvoorwaarden aan te tasten omdat zij niet gevaccineerd zijn, terwijl zij juist de regels willen naleven en gevaccineerden bovendien ook het virus kunnen verspreiden? Kunt u aangeven hoe deze maatregel juridisch te rechtvaardigen is, gelet op de huidige kennis van (de verspreiding van) het virus?

 4. Bent u van mening dat het creëren van een dergelijke tweederangs status van ambtenaren niet past binnen de verantwoordelijkheden die de landen van het Koninkrijk hebben en de minimumnormen die zij daarbij in acht moeten nemen?

 5. Bent u bereid in contact te treden met de verantwoordelijke bewindslieden van Aruba om hen te bewegen af te zien van deze maatregel? Zo nee, waarom niet?

[1] Ongevaccineerde ambtenaar krijgt geen loon tijdens verplichte quarantaine

De oppositiepartijen in de Staten hebben verantwoordelijk minister Oduber om opheldering gevraagd. Zij vinden dat sprake is van discriminatie. De bewindsman vindt dat de maatregel verkeerd wordt geïnterpreteerd. Lees hieronder de gewraakte brief:

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.