Hervorming belastingdiensten CAS-landen vereisen politiek bestuurlijk commitment

Den Haag – De hervorming van de belastingdiensten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten is een “ambitieus traject dat alleen kans van slagen heeft indien alle elementen gezamenlijk worden uitgevoerd en er politiek bestuurlijk commitment is om e.e.a. daadwerkelijk te implementeren.”

Dat schrijven ambtenaren van het ministerie Financiën in het introductiedossier voor minister Sigrid Kaag. Doel van de hervorming is “de informatiepositie van de belastingdiensten te verbeteren, de fiscale stelsels te vereenvoudigen en de compliance te verhogen, waardoor iedere belastingplichtige op basis van de geldende wet- en regelgeving de door hem of haar verschuldigde belastingen en premies gaat betalen.”

De hervorming van de belastingdiensten is door Nederland afgedwongen in het kader van de liquiditeitssteun om de landen door de coronacrisis te helpen en maakt deel uit van de zogeheten landspakketten die de komende jaren onder regie van het nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling moeten worden uitgevoerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.